Hospitačný pobyt v Bavorsku – ponuka 2023

Cieľ pobytu: hospitačný pobyt na nemeckej škole; 
Cieľová skupina: učiteľ nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách;

Dĺžka: cca. 2 týždne (presný termín odchodu a príchodu si dohodne učiteľ s hostiteľskou školou);
Termín: september – december roku 2023, nemecká strana termín po nominácii bližšie špecifikuje;

Štipendium bavorskej strany: 750 Eur/osoba, ktoré dostane hostiteľská škola na zabezpečenie hospitačného zázemia, ubytovania a stravného pre učiteľov. Pozn.: Hostiteľská škola dostane odporúčanie sumu rozdeliť, zabezpečiť program a ubytovanie pre učiteľa a druhú polovicu mu poskytnúť ako vreckové. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytne nominovaným učiteľom príspevok na cestovné.

Podmienky: Vyplnenú prihlášku (v NJ) s vlastnoručným podpisom oskenovať/odfotiť, CV učiteľa spolu s jeho motivačným listom (v NJ) prosíme poslať na email: bavorsko@minedu.sk do 23.05.2023.

Proces: Organizácia uvoľnenia učiteľov je plne v gescii jeho zamestnávateľa – učitelia sa preto vopred dohodnú so svojim riaditeľom školy o uvoľnení na účely hospitačného pobytu, s cieľom svojho ďalšieho vzdelávania apod.
Po výberovom konaní, ktoré sa uskutoční koncom mája 2023, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nominuje Bavorskému ministerstvu pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie spolu 10 učiteľov a 2 náhradníkov. Následne pridelí bavorská strana jednotlivých učiteľov do vybraných škôl v Bavorsku a poskytne učiteľom bližšie informácie v dostatočnom časovom predstihu pred samotným hospitačným pobytom.
 

Súbory na stiahnutie

 

Ilustračný obrázok zdroj: canva.com
Zdielať tento článok