Future classroom lab BESST

KP MPC Trnava  KP MPC Bratislava prijali pozvanie na otvorenie triedy budúcnosti – Future Classroom Lab BESST v Súkromnej základnej škole BESST Trnava.

Slávnostné otvorenie sa konalo  dňa 16.06.2022. Hlavnou ambíciou využitia triedy budúcnosti je zmena spôsobu vyučovania a posúvanie skúseností ďalej.

Cieľom je rozvoj a podpora učiteľov nielen vlastnej školy, ale i v rámci Trnavského kraja, či celého Slovenska. Inšpirovať ich na ceste za inovatívnymi prístupmi vo vzdelávaní.

Partnermi v rámci spolupráce na dosahovaní tohto cieľa budú MPC Trnava a MPC Bratislava , Školská štátna inšpekcia Trnava, Regionálne centrum podpory učiteľov Trnava ,Trnavská univerzita, TTSK a knižnica Juraja Fándlyho  v Trnave.

Zdielať tento článok