Festival Učiaca sa Trnava už po druhýkrát aj s účasťou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

Festival_Učiaca sa Trnava

V piatok, 23.6.2023 sa v Trnave uskutočnil Festival Učiaca sa Trnava, ktorého súčasťou bol už po druhýkrát aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Jednodňový festival mal za cieľ neformálnym a interaktívnym spôsobom odprezentovať desiatky vzdelávacích organizácií a ich aktivity pre žiakov základných škôl, ale aj odborných pedagogických i nepedagogických pracovníkov.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže na festivale zastupovali kolegyne z Krajského pracoviska v Trnave, ktoré si pre účastníkov pripravili rôzne aktivity podporujúce myslenie, kreativitu, jazykové schopnosti a ďalšie zručnosti, ktoré boli zamerané na učiteľov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov, pracovníkov s mládežou, či samotnú mládež, pripravená bola aj aktuálna ponuka vzdelávania a rovnako tak aj pracovné možnosti, ktoré práve v NIVaM ponúkame. 

Všetky vekové kategórie sa mohli zabaviť aj na pripravených aktivitách o menšie odmeny. Nás stánok bol ladený do témy Bližšie k prírode a aj preto sme si v rámci spolupráce prizvali kolegov z Požičaná planéta, ktorí pripravili aktivity pre mladých ľudí, ako napríklad správne triedenie odpadu.
 
Organizátorom Festivalu Učiaca sa Trnava ďakujeme za pozvanie a budeme sa tešiť opäť o rok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdielať tento článok