Dúhový kolotoč – keď deti deťom maľujú rozprávku

Vyhodnotenie 16. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaž organizovalo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, krajské pracovisko Banská Bystrica, v spolupráci s mestom Banská Bystrica.

Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Dúhový kolotoč je určená deťom materských škôl. Cieľom akcie je podporovať deti predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní fantazijných predstáv, rozvíjaní výtvarnej obrazotvornosti. Vďaka dlhoročnej tradícii sa výtvarná súťaž teší veľkému záujmu detí, učiteliek i odbornej verejnosti. Téma 16. ročníka súťaže bola „Deti deťom maľujú rozprávku“.

 

 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaž organizovalo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, krajské pracovisko Banská Bystrica, v spolupráci s mestom Banská Bystrica. Záštitu nad podujatím prebral primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

 

Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 371 materských škôl z celého Slovenska s celkovým počtom 2 087 výtvarných prác. Diela najmenších autorov hodnotila odborná päťčlenná komisia. Súčasťou vernisáže, ktorá sa konala 21. júna 2022 v Radnici mesta Banská Bystrica bolo slávnostné odovzdávanie cien.

Škôlkari sa mohli tešiť z balíčkov na rozvíjanie kreativity, kde našli napríklad farbičky, fixky či iné výtvarné pomôcky. Vybrané diela najmenších autorov boli pre verejnosť vystavené v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica od 21.6.2022 do 27.6.2022.

Vyhodnotenie súťaže:

 1. Kategória – deti MŠ
 2. a) Emil Marflák, ZŠ s MŠ, Hubeného 25, Bratislava
 3. b) Vivien Kubalová, MŠ, Puškinova 3A, Žilina
 4. c) Veronika Slančíková, MŠ, Družby 3, Banská Bystrica
 5. d) Kristína Kapustová, MŠ, Nám. Slobody 1270/5, Dolný Kubín
 6. e) Adelka Svatoňová, MŠ, Lazy pod Makytou 148, Lazy pod Makytou
 7. f) Kristína Balčáková, MŠ, Malý Šariš 222, Prešov
 8. g) Stella Koniarová, MŠ, Západná 2, Bratislava

 

 1. Kategória – deti MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lea Richvalská, MŠ, 1. mája 161/1, Zvolen

 

 1. Kategória – skupinová práca

Cirkevná ZŠ s MŠ, Gaštanová 53, Žilina

 

 1. Cena primátora mesta Banská Bystrica

Simona Vágnerová, MŠ, Strážovská 3, Banská Bystrica

 

 1. Cena riaditeľa KP MPC Banská Bystrica

Ema Dropčová, MŠ, Radvanská 26, Banská Bystrica

 

Katalóg detských prác Deti deťom maľujú rozprávku 

Zdielať tento článok