Memorandum o spolupráci

Dátum podpisu: 24. apríla 2024
Dátum účinnosti: 8. mája 2024
Strana Memoranda: OZ TEAM
Memorandum v pdf. č.035_2024_Memorandum o spolupráci OZ Team

Dátum podpisu: 25. apríla 2024
Dátum účinnosti: 15. mája 2024
Strana Memoranda: MŠVVaM SR, FinQ Centrum n.o., NBS, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Memorandum v pdf. č.045_2024_Memorandum o spolupráci MŠVVaM SR, FinQ Centrum n.o., Slovenská sporitelňa a.s.

Dátum podpisu: 2. máj 2024
Dátum účinnosti: 4. mája 2024
Strana Memoranda: Združenie miest a obcí
Memorandum v pdf. č.039_2024_Memorandum o spolupráci Združenie miest a obcí

Dátum podpisu: 27. mája 2024
Dátum účinnosti: 29. mája 2024
Strana Memoranda: Matica slovenská
Memorandum v pdf. č.052_2024_Memorandum o spolupráci Matica slovenská

Dátum podpisu: 29. mája 2024
Dátum účinnosti: 31. mája 2024
Strana Memoranda: Slovenská rada rodičovských združení
Memorandum v pdf. č.051_2024_Memorandum o spolupráci Slovenská rada rodičovských združení

Dátum podpisu: 27. mája 2024
Dátum účinnosti: 12. júna 2024
Strana Memoranda: Univerzita Komenského v Bratislave
Memorandum v pdf. č.058_2024_Memorandum o spolupráci_Univerzita Komenského v Bratislave

Dátum podpisu: 14. júna 2024
Dátum účinnosti: 25. júna 2024
Strana Memoranda: Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v SRN
Memorandum v pdf. č.057_2024 Memorandum o spolupráci_Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v SRN

Dátum podpisu: 02. júla 2024
Dátum účinnosti: 04. júla 2024
Strana Memoranda: Štátna školská inšpekcia
Memorandum v pdf. č.069_2024 Memorandum o spolupráci_Štátna školská inšpekcia