Diskusia o podporných opatreniach v regiónoch je významná „pomocná ruka“ 

V regiónoch už niekoľko týždňov hovoríme o Katalógu podporných opatrení a riešime ich teóriu aj prax. Ďalšie informačné semináre naprieč Slovenskom opäť intenzívne túto spoločnú diskusiu so školami a školskými zariadeniami „rozprúdili.“ Krajské pracoviská NIVaM v tejto súvislosti hovoria aj o najčastejších otázkach,                            no i potvrdzujú význam tejto formy pomoci a komunikácie smerom ku zainteresovaným.  

Ako uviedla Denisa Verešová Dakošová za Krajské pracovisko NIVaM v Košiciach, najčastejšie účastníkov infoseminárov zaujímal proces žiadosti a vyjadrenia k podporným opatreniam. Riešili však aj otázku evidencie podporných opatrení či ich financovanie v budúcnosti.

„Ocenili tiež účasť odborných zamestnancov centier poradenstva a prevencie. Účastníci zo škôl mali tak možnosť oboznámiť sa s nejasnosťami aj zo strany poradní. Získali informácie, čo sa týka vypracovania odporúčaní do výchovno-vzdelávacieho procesu v správach z vyšetrení v súvislosti s Katalógom podporných opatrení.“ 

Žiadosť o vyjadrenie či uplatnenie podporných opatrení bolo rovnako veľmi diskutovanou témou aj na informačných seminároch organizovaných Krajským pracoviskom NIVaM v Nitre. „Na príkladoch dobrej praxe sme analyzovali možné úskalia v nových procesoch. Účastníci získali spätnú väzbu na podporné opatrenia z rôznych uhlov pohľadu či už učiteľa, riaditeľa, inšpektora či zákonného zástupcu,“ spomenula Mária Pappová, riaditeľka Krajského pracoviska v Nitre. Ako doplnila: „Zmena kultúry prístupu k podpore dieťaťu, žiakovi v škole a školskom zariadení sa týka všetkých nás dospelých, ktorí sprevádzame deti a žiakov do našej spoločnej budúcnosti tak, aby mohli s nami zažiť svoj pocit úspechu už dnes.“

Monika Gregušová z Krajského pracoviska NIVaM v Žiline zdôraznila, že tieto podujatia dokazujú, že je dôležité byť adresnou podporou v procese implementácie podporných opatrení do praxe a pomáhať pri riešení konkrétnych situácií, ktoré z týchto procesov vzídu. 

Z Krajského pracoviska v Trenčíne kolegovia podčiarkli podobne význam informačných seminárov v takzvanej tej „pomocnej ruke,“ ktorú účastníci oceňujú. Je to pre nich výrazná pomoc, získať základné informácie k problematike a zároveň mať možnosť pýtať sa na riešenia v praxi. „A to je aj dôvod, prečo sme sa ako NIVaM rozhodli vytvoriť si spolu s nimi – s odborníkmi z praxe – takýto spoločný priestor na poskytnutie základných informácií k implementácii systému podporných opatrení do praxe, ale aj na nasnímanie ich podnetov, otázok, potrieb  a najmä na vzájomnú diskusiu,“  konkretizovala Dagmar Koštrnová, riaditeľka Krajského pracoviska NIVaM v Trenčíne.

 

  

Zdielať tento článok