Deň učiteľov

Milé kolegyne učiteľky, milí kolegovia učitelia, vy viete, že v rámci svojej profesie ste sa rozhodli pre krásnu, náročnú, kreatívnu, obohacujúcu a povedzme, že aj dobrodružnú pracovnú cestu.

No a dnešný Deň učiteľov to má pripomenúť i celej spoločnosti. Má upriamiť pozornosť na vás. Na to, že na tej vašej vlastnej profesijnej ceste tvoríte ďalšie významné „cesty“ detí a mladých pri poznávaní sveta. Že ste to práve vy, kto im na nich pomáha robiť kroky za „dospeláckou“ osobnosťou.

Áno, občas sa vám na tejto ceste dvihne adrenalín, inokedy „zakopnete o výmole“, niekedy skomplikuje plánovanú trasu „nečakaná značka“, no aj tak vždy viete, že to zvládnete vďaka svojim skúsenostiam a odbornému prístupu.   

Prajeme vám všetkým, aby ste to dôležité ĎAKUJEM za vašu každodennú energiu počuli nielen v dnešný deň, ale aby bolo poznať na bežnej praxi, ktorú v školách a školských zariadeniach žijete.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže vám túto podporu chce celoročne vyjadrovať cez pripravované aktivity a podujatia a poskytovať vám tak priestor pre profesijný rast, vyjadrovanie názorov a ich zdieľanie s kolegami.  

Krásny deň učiteľov želá PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., generálny riaditeľ NIVaM.

Zdielať tento článok