Deň učiteľov – 28. Marec

Milé učiteľky a milí učitelia, pri príležitosti Dňa učiteľov sme v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže pripravili diskusiu na tému “Učiteľ v 21. storočí”.
 
Ako dianie v spoločnosti, technologický vývoj, potreby a spôsob fungovania novej generácie detí a mladých vplýva na rolu učiteľa? Aj týmto otázkam sme sa venovali v rozhovore s našimi kolegyňami a odborníčkami:
 
▶ Svetlana Síthová – riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania NIVaM,
▶ Eva Pupíková – učiteľka profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie, odborná garantka pre rané a predprimárne vzdelávanie v projekte Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, ktorý realizujeme v spolupráci s UNICEF,
▶ Silvia Oleníková – výskumno-vývojová zamestnankyňa pre oblasť inkluzívneho a špeciálneho školstva NIVaM.
 
Vážené učiteľky, vážení učitelia, sprevádzate svojich žiakov a žiačky spoznávaním a objavovaním okolitého sveta. Často ste ich prvým kontaktom v náročných životných situáciách. Svojou prácou formujete budúcu tvár našej krajiny. ĎAKUEME VÁM a sme tu pre vás.
 
Zdielať tento článok