Ми запустили реєстрацію на мовне навчання для педагогічних та професійних працівників освіти з України/Spustili sme prihlasovanie na jazykový kurz pre pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny

Національний інститут освіти та молоді в рамках проекту «Підтримка емігрантів з України в освіті» у співпраці з ЮНІСЕФ та Studia Academica Slovaca пропонує педагогічним та професійним працівникам освіти з України можливість зареєструватися на безкоштовний мовний курс «СЛОВАЦЬКА ЯК ІНОЗЕМНА». Мета – підготувати вчителів та професійних працівників освіти з України до практики в словацьких школах, а також підготувати їх до іспиту з державної словацької мови.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v rámci projektu “Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní” v spolupráci s UNICEF a Studia Academica Slovaca ponúka pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve z Ukrajiny možnosť prihlásiť sa do bezplatného jazykového kurzu “SLOVENČINA AKO CUDZÍ JAZYK”. Cieľom je príprava učiteľov a odborných zamestnancov z Ukrajiny na vykonávanie svojho povolania v slovenských školách a tiež ich príprava na skúšku zo štátneho/slovenského jazyka.

 

МОВНИЙ КУРС РОЗРОБЛЕНО/JAZYKOVÝ KURZ JE URČENÝ:

– для вчителів та інших фахівців освіти з України, рідною мовою яких не є словацька, і які бажають вивчити словацьку або вдосконалити свою мовну компетенцію, щоб отримати роботу в словацьких школах
– pre pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny, ktorých prvým jazykom nie je slovenčina a chcú sa po slovensky naučiť alebo si vylepšiť svoju jazykovú kompetenciu, aby sa zamestnali v slovenských školách

ОБСЯГ І ФОРМА КУРСУ/ROZSAH A FORMA KURZU:

– мовний курс проходитиме двічі на тиждень (90 хвилин) очно (на філософському факультеті Університету Коменського в Братиславі) та/або онлайн через MS Teams/jazykový kurz bude prebiehať 2x do týždňa (ľx90 minút) prezenčne (na Filozofickej fakulte UK v Bratislave) a/alebo online cez MS Teams 

– загальна дотація становить 50 навчальних годин на один курс/celková dotácia je 50 vyučovacích hodín v jednom kurze

Кількість місць на курсі обмежена: 70./Kurz je kapacitne obmedzený na 70 miest.

 

ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВ/TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:

Кандидати можуть подати заявку до 21 лютого 2023 року через ОНЛАЙН ФОРМУ / Uchádzači sa môžu prihlásiť do 21. 2. 2023 prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA

Більш детальну інформацію про курс словацькою мовою можна знайти за посиланням/Bližšie informácie o kurze v slovenskom jazyku nájdete na tomto odkaze: SLOVENČINA AKO CUDZÍ JAZYK

Більше інформації про курс українською мовою можна знайти за посиланням/Bližšie informácie o kurze v ukrajinskom jazyku nájdete na tomto odkaze: СЛОВАЦЬКА ЯК ІНОЗЕМНА MOBA

Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться з нашою колегою Ніною Зайцевою за адресою nina.zaitseva@statpedu.sk./Ak by ste potrebovali viac informácií, kontaktujte našu kolegyňu Ninu Zaitseva na nina.zaitseva@statpedu.sk.

Інформацію про зарахування на освітню програму ми надішлемо не пізніше 24 лютого 2023 року. Відібраним претендентам буде запропоновано подати професійне резюме./Informáciu o prijatí do vzdelávacieho programu budeme posielať najneskôr do 24. 2. 2023. Vybraní uchádzači budú vyzvaní na doloženie profesijného životopisu.

Zdielať tento článok