Zoznam infoseminárov o kurikulárnych zmenách s odkazmi na prihlásenie

V uvedenom zozname sa nachádza prihlasovací odkaz a tiež informácia o tom, ktoré krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) zastrešuje organizáciu daného infoseminára Proces zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní.

Prihlasovanie na informačný seminár je podmienené registráciou v centrálnom informačnom systéme NIVaM. Návod na registráciu nájdete tu: https://mpc-edu.sk/pages/manualy/Navod_na_registraciu.pdf

Ak máte problém s prihlasovaním alebo registráciou do systému, kontaktujte riaditeľa či riaditeľku príslušného krajského pracoviska NIVaM. Kontakty nájdete tu: https://nivam.sk/kontakt/dalsie-kontakty/

Krajské pracoviská NIVaM zaslali v priebehu apríla pozvánku na účasť na každú základnú školu v ich pôsobnosti. Za každú školu má rezervované miesto riaditeľ či riaditeľka a jeden zástupca učiteľského zboru. Ak kapacita podujatia povoľuje, zúčastniť sa môžu aj ďalší učitelia a učiteľky zo základných škôl daného okresu.

Zoznam nájdete tu: https://vzdelavanie21.sk/zoznam-infoseminare-prihlasovanie/

Zdielať tento článok