Poznatky z workshopu o kritickom myslení a mediálnej gramotnosti sa učitelia chystajú využiť v praxi

Ilustračný obrázok s tromi deťmi a jednou ženou za počítačom.
„Skvelý, užitočný a pútavý obsah podaný lektorom na profesionálnej úrovni s použitím motivačných prvkov, prvkov humoru aj práce v skupinách. Ďakujem,“ znie jedna z mnohých pozitívnych spätných väzieb na realizovaný workshop o rozvoji kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.
 
Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a mimovládna organizácia Slovenská debatná asociácia zorganizovali počas minulého týždňa interaktívne on-line workshopy, a to samostatne pre učiteľov a učiteľky základných škôl a zvlášť pre učiteľov a učiteľky stredných škôl.
 
Workshopy boli zamerané na rozvoj kritického myslenia a spôsoby jeho výučby, a tiež na rozvoj mediálnej gramotnosti.
Všetky časti boli vedené interaktívnou formou.
Mimoriadne prínosné bolo, že účastníkom a účastníčkam boli počas celého trvania workshopov poskytnuté konkrétne príklady a nástroje, ako rozvíjať kritické myslenie vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov a žiačok.

Kritické myslenie poskytuje možnosť rozpoznať a riadiť svoje vlastné učenie. Žiaci a žiačky, ktorí využívajú zručnosti kritického myslenia, pristupujú k učebnému obsahu s väčšou premyslenosťou a efektívnosťou, kladú náročnejšie otázky a aktívnejšie sa zapájajú do procesu učenia. Zručnosti kritického myslenia majú potenciál ovplyvniť ich život v dlhodobom horizonte, a sú taktiež potrebné pre akademický a profesijný úspech.

Potreba rozvoja kritického myslenia nie je nová. No vypuklejšou výzvou sa stala aj kvôli neobmedzenému prístupu k rôznym informačným zdrojom, prostredníctvom rýchlo sa rozvíjajúcich technológií, a tiež výraznou jednoduchosťou tvorby a zdieľania obsahových komunikátov.

„Workshop bol perfektný, obsahoval veľa podnetných a zaujímavých informácii, prezentácia bola pekne spracovaná a logicky usporiadaná. Lektor bol super. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť!” znie ďalšia spätná väzba na workshop o kritickom myslení a mediálnej gramotnosti. „Všetky informácie a skúsenosti využijem vo svojej praxi a v projekte, ktorý v tomto čase u nás v škole prebieha,“ píše sa zase v inej reakcii na workshop, ktorý bol rozdelený do 3 celkov, a to: 1. úvod do kritického myslenia, 2. mediálnu gramotnosť, 3. ako učiť tieto dva celky.

Zdielať tento článok