Workshop NIVAM/UNICEF: Prevencia užívania návykových látok a minimalizácia rizika spojeného s ich užívaním

Unicef workshop

V dňoch 20.-22.10.2023 sa uskutočnil 2. workshop zo 4 plánovaných pobytových podujatí, ktoré sú realizované s podporou UNICEF v rámci projektu Podpora odídencov z Ukrajiny.

Podujatie, ktoré sa konalo vo  vzdelávacom centre Virt v Nitrianskom kraji, bolo plné neformálneho vzdelávania, diskusií a inšpirácie v oblasti prevencie užívania návykových látok. Workshop viedla skúsená odborníčka na danú problematiku, Sabína Brédová, ktorá sa dlhodobo venuje práci s užívateľmi návykových látok. Pracovníci s mládežou, psychológovia, pracovníci samospráv, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl spoločne hľadali nové spôsoby, ako predísť užívaniu návykových látok deťmi a mládežou. Táto téma je veľmi naliehavá a tak aj prístup k tejto problematike musí byť stále aktuálny a flexibilný.

Sme presvedčení, že každý krok k prevencii a osvete v tejto téme je dôležitý, preto účastníci workshopu mali možnosť dozvedieť sa množstvo informácií o :

  • Teórii látkových závislostí
  • Harm reduction ako účinnej metóde prevencie
  • Typoch drog, ich účinkoch a aktuálnych trendoch
  • Teórii efektívnej prevencie pre žiakov a študentov v oblasti užívania návykových látok
  • Nácviku preventívnych aktivít aplikovateľných v rôznych typoch kolektívov v závislosti od veku, problému či vznikajúceho rizika
  • Využití neformálnych aktivít zameraných na prácu s problematikou v oblasti práce s mládežou

Špeciálnym hosťom na workshope bola Romana Mačicová, koordinátorka vzdelávacích aktivít z organizácie Mareena, ktorá účastníkom predstavila možnosti ako realizovať aktivity pre deti a mládež z prostredia odídencov z Ukrajiny a iných štátov. Účastníci mali možnosť pýtať sa na špecifiká ako pracovať s ľuďmi z iných etnických a kultúrnych prostredí a zohľadniť ich vo svojej praxi.

A čo povedali o workshope jeho absolventi?

  • “Maximálna spokojnosť, veľmi erudovaný, inšpiratívny a kreatívny prístup k vzdelávaniu”
  • „Lektorka sa snažila vtiahnuť nás do témy zaujímavou formou, vytvorila vhodné aktivity na premýšľanie a prípadnú zmenu pohľadu na danú problematiku, problém, situáciu.“
  • „Bolo to také zaujímavé, aj keby workshop trval dlhšie, stále by bolo o čom hovoriť a diskutovať. Workshop bol taký podnetný, že bol vlastne krátky.“
  • “Budem pracovať na kvalitnejšej komunikácii smerom k žiakom, rodičom a kolegom – pedagógom, ktorým budem odovzdávať všetko to, čo sme si z workshopu odniesli. Nesúdiť, neodmietať, nekritizovať, hovoriť pravdu, nezatvárať si oči pred pravdou, prijímať, rešpektovať, pomáhať a komunikovať s čo najväčšou citlivosťou. “

Veríme, že je čas preniesť tieto skvelé nápady a informácie do našich komunít a pracovať tak na zvyšovaní kvality práce s mládežou.

 

Zdielať tento článok