Vzdelávanie školského manažmentu

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) pripravuje inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl. Cieľom vzdelávania je oboznámiť frekventantov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Jednodňové vzdelávanie sa uskutoční v online prostredí. Program vrátane termínov bude doručený záujemcom v dostatočnom časovom predstihu. Vzdelávanie sa plánuje organizovať v júni 2023.

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:

prihlasovací formulár

súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

na adresu jozef.facuna@nivam.sk najneskôr do 9. júna 2023 (vrátane).

 

Stiahnite si Leták – Inovatívne vzdelávanie pre školský manažment.

 

Zdroj foto: www.canva.com
Zdielať tento článok