Vzdelávanie NIVaM k podporným opatreniam absolvovali ďalší záujemcovia. Zúčastnili sa dvoch odborných podujatí Krajského pracoviska v Žiline 

Adresná pomoc deťom a žiakom pri prekonávaní ich prekážok vo výchove a vzdelávaní v podobe podporných opatrení je súčasťou školského systému od základných po stredné školy. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) neustále pokračuje v konkrétnych tematických vzdelávaniach, aby pedagogickí i odborní zamestnanci škôl a školských zariadení mali čo najviac priestoru pre spoločnú diskusiu a získanie informácií pre prax. Nedávno sa otázke, ako zaviesť podporné opatrenia venovali v Krajskom pracovisku NIVaM v Žiline. Zrealizovali tu dve odborné podujatia pre zástupcov materských aj základných škôl.

Katalóg podporných opatrení, systém poskytovania tejto podpory, ale aj jej jednotlivé stupne na úrovni materskej školy. Tieto témy riešilo takmer 50 účastníkov z celého Slovenska na podujatí KP NIVaM v Žiline  – Ako zaviesť podporné opatrenia v materskej škole (30. 5. 2024). „Na vybraných prípadoch si účastníci aj prakticky vyskúšali, ako aplikovať získané teoretické vedomosti. K dispozícii získali pracovné materiály, ktoré využijú priamo v praxi,“ uviedla Milena Demková, jedna z lektoriek vzdelávania z KP NIVaM v Žiline.           

Rovnakú diskusiu otvorili aj zástupcovia základných škôl na druhom odbornom podujatí Ako zaviesť podporné opatrenia v základných školách (4. 6. 2024). „Viac ako tridsiatku účastníkov tvorili okrem učiteliek aj školské špeciálne pedagogičky, pedagogické asistentky a vychovávateľky. Veríme, že i táto profesijná rôznorodosť podporila spoločné zdieľanie skúseností a priniesla konkrétne podnety pre prax,“ doplnila k podujatiam Lucia Dulanská, ďalšia z lektoriek vzdelávania z KP NIVaM v Žiline.     

Aktuálne podujatia prebehli v online forme. Vzdelávacie aktivity NIVaM k téme podporných opatrení realizujú všetky krajské pracoviská NIVaM aj v online, aj prezenčnej forme a sú súčasťou realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania. 

Kompletný prehľad programov inovačného vzdelávania a odborných podujatí k téme podporných opatrení | jún 2024

 

 

Zdielať tento článok