Výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou. Výzvy sú relevantné pre tie organizácie, ktoré ešte nie sú zapísané v zozname oprávnených žiadateľov o dotáciu.

Organizácie, ktoré pracujú s mládežou, zastupujú mládež alebo mládeži poskytujú služby vo vybraných oblastiach, sa môžu uchádzať o zapísanie do zoznamu oprávnených žiadateľov pre dotáciu na základe splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Výzva sa vyhlasuje v súlade so Zákonom 282/2008 o podpore práce s mládežou a Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou. Uzávierka prijímania žiadostí je 14.11.2022. Viac informácií nájdete v samotných výzvach a k nim prislúchajúcich formulároch.

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže ako implementačný orgán na účely poskytovania dotácií poskytne informačný webinár k zverejneným výzvam dňa 07.11.2022. Spôsob prihlásenia sa na webinár bude odoslaný organizáciám, ktoré sa registrujú cez tento odkaz.

Výzvy a formuláre v jednotlivých tematických oblastiach nájdete tu.

Zdielať tento článok