Výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou

Grafika - WEB (článok)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou. Výzvy sú relevantné pre tie organizácie, ktoré ešte nie sú zapísané v zozname oprávnených žiadateľov o dotáciu.

Organizácie, ktoré pracujú s mládežou, zastupujú mládež alebo mládeži poskytujú služby vo vybraných oblastiach, sa môžu uchádzať o zapísanie do zoznamu oprávnených žiadateľov pre dotáciu na základe splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Výzva sa vyhlasuje v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou. Uzávierka prijímania žiadostí je 15.11.2023. Viac informácií nájdete v samotných výzvach a k nim prislúchajúcich formulároch.

Pre organizácie, ktoré nie sú zapísané v zozname oprávnených žiadateľov o dotáciu je v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu pravidelne vyhlásená výzva „Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou“.

Výzvy a formuláre v jednotlivých tematických oblastiach nájdete TU.

Zdielať tento článok