Výzva pre zapojenie sa do projektu Europe Goes Local 2024

Grafika - WEB (článok)

Projekt Europe Goes Local sa zameriava na riešenie kľúčových otázok v oblasti práce s mládežou na lokálnej úrovni prostredníctvom organizovania školení a poskytovania bezplatného mentoringu od vyškolených mentorov, ktorí pôsobia po celom Slovensku.

V rámci iniciatívy Europe Goes Local vyhlasuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže výzvu pre mestá a obce, ktorej účelom je podpora pri riešení kľúčových otázok v oblasti práce s mládežou na lokálnej úrovni.

Zapojené mestá alebo obce si na začiatku spolupráce sami identifikujú konkrétnu výzvu, ktorej čelia a chcú zmeniť v rámci svojej samosprávy počas trvania projektu. Pri jej riešení im budú k dispozícii skúsení mentori/mentorky z regiónov, ktorí sú vyškolení v oblasti práce so samosprávami a mladými ľuďmi. Súčasťou ročného projektu je účasť na dvoch tímových stretnutiach na Slovensku a jedného stretnutia v Českej republike, kde budú mať zúčastnené mestá a obce možnosť zdieľať skúsenosti a inšpirácie z oboch krajín.

Okrem podpory pri riešení výziev identifikovaných priamo mestami, sa v projekte bude pozornosť venovať aj nasledovným témam:

– podpora a tvorba mládežníckych parlamentov;

– vytváranie spolupráce a komunikácie medzi mladými ľuďmi a samosprávou;

– realizácia a vyhodnotenie analýzy potrieb mladých ľudí;

– príprava strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou na lokálnej úrovni;       

– poskytovanie detailných konzultácií ku grantovým schémam Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Do projektu Europe Goes Local 2024 sa môže zapojiť 8 tímov zo Slovenska definovaných ako mesto alebo obec, prostredníctvom formulára, ktorý je na konci tejto výzvy. Tímy musia pozostávať zo 4 členov:

  • jeden zástupca mesta/obce alebo pracovník s mládežou, ktorý bude spolupracovať so samosprávou;
  • traja zástupcovia mládeže vo veku 15 – 30 rokov.

O výbere najvhodnejších tímov bude rozhodovať odborná komisia na základe motivácie a ich doterajších skúseností v oblasti práce s mládežou.

Vytvorené tímy absolvujú školenia, ktoré sa uskutočnia 11.4. – 14.4.2024 a 7.11. – 9.11.2024. (Ubytovanie, strava, ako aj cestovné náklady sú hradené organizátorom.)

Zapojené tímy si na začiatku spolupráce zvolia jednu tému/výzvu, ktorú by chceli rozvíjať/zmeniť vo svojom meste alebo obci počas trvania projektu.

V celom procese ich bude sprevádzať mentor/ka z ich regiónu.

Uzávierka prihlášok je 29.februára 2024.

Detailnejšie informácie o výzve a prihlášku nájdete TU.

Zdielať tento článok