Výzva na mládežníckeho delegáta/mládežnícku delegátku SR pri OSN 2023/2024

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačnou službou OSN vo Viedni hľadá výnimočného mladého človeka na pozíciu:

MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI ORGANIZÁCII SPOJENÝCH NÁRODOV

na obdobie od 1. júla 2023 do 30. júna 2024.

Poslaním programu Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov ďalej (ďalej MD SR OSN) je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030. Následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, cieľoch udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou a možnostiach mládeže zapájať sa do fungovania OSN.

Počas jedného roka zohráva mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka aktívnu úlohu na medzivládnych rokovaniach, kde zastupuje hlas mladých ľudí a zúčastňuje sa na národných aktivitách. Po uplynutí funkčného obdobia poskytuje podporu pre novo vybraného delegáta/vybranú delegátku a je začlenený/á do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Program MD SR OSN je spoločnou aktivitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačného centra OSN vo Viedni (ďalej UNIS Viedeň), ktorý implementuje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVAM).

Úlohy a aktivity:

 • účasť na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku[1] alebo inom medzinárodnom fóre v kompetencii OSN a príprava prejavu;
 • účasť na Konferencii OSN o zmene klímy (COP27) v novembri
 • účasť na Mládežníckom fóre Ekonomickej a sociálnej rady OSN (ECOSOC Youth Forum), ktoré sa koná na jar;
 • zapojenie sa do globálnej siete mládežníckych delegátov/delegátok OSN jednotlivých participujúcich krajín a ich aktivít a účasť na koordinačnom stretnutí mládežníckych delegátov/delegátok členských krajín EÚ v Bruseli;
 • prípadná účasť na ďalších zasadnutiach a aktivitách OSN otvorených pre mládežníckych delegátov/mládežnícke delegátky;
 • účasť na aktivitách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a NIVAM-u;
 • účasť na aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, hlavne počas Týždňa OSN v októbri;
 • návšteva sídla a účasť na aktivitách UNIS Viedeň;
 • účasť na aktivitách ďalších štátnych a verejných inštitúcií ako aj mimovládnych organizácií, zvlášť zameraných na problematiku cieľov udržateľného rozvoja, prípadná krátka stáž v daných inštitúciách a organizáciách;
 • aktivity s mladými ľuďmi v spolupráci s mladými ľuďmi, školami a mimovládnymi organizáciami, ktorých cieľom je šíriť osvetu o OSN, témach obsiahnutých v cieľoch udržateľného rozvoja, práci zapojených inštitúcií, mapovať názory a potreby mladých ľudí, sumarizovať ich a prezentovať zapojeným inštitúciám;
 • ochota nadväzovať strategické spolupráce s rôznymi subjektmi;
 • propagácia programu, aktivít a tém, ktoré sú jeho súčasťou, zvlášť na sociálnych sieťach;
 • zapojenie sa do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

Formálne kritéria výberu:

 • vek 18 – 25 rokov,
 • výborná znalosť anglického jazyka,
 • záujem o otázky a témy spojené so životom mladých ľudí a cieľmi udržateľného rozvoja,
 • záujem o diplomaciu a orientácia v medzinárodnom prostredí výhodou,
 • trvalý pobyt na Slovensku a zdržiavanie sa na Slovensku počas výkonu mandátu,
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu (cca 15 – 20 hodín mesačne),
 • záväzok k účasti na národných a medzinárodných aktivitách, spolupodieľanie sa na ich organizovaní a administratívnom zabezpečení,
 • preukázateľné schopnosti líderstva,
 • skúsenosť s vystupovaním na verejnosti výhodou,
 • skúsenosť v oblasti práce s mládežou (NGOs pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže, dobrovoľníctvo a pod.) a v problematike cieľov udržateľného rozvoja je výhodou,
 • skúsenosť s organizovaním aktivít a podujatí výhodou,
 • ochota publikovať na sociálnych sieťach.

Náklady mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky na cestovanie, ubytovanie a stravu sú hradené zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

VÝBEROVÝ PROCES

Ak máte skvelý program, ktorý by mohol pomôcť mládeži na Slovensku v niektorej z oblastí Agendy 2030 a vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na jeho úspešné uskutočnenie, tak neváhajte a prihláste sa

 1. vyplnením Google Forms dotazníka na tejto adrese: https://forms.gle/MGxARK2NKs1TcwAp6
 2. zaslaním Vášho štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku na emailovú adresu: roland.matas@iuventa.sk, do predmetu e-mailu napíšte Chcem byť mládežnícky delegát alebo Chcem byť mládežnícka delegátka

a to najneskôr do stredy 17. 5. 2023, 23:59 (SEČ).

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti/postupujúce kandidátky budú pozvaní/é do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, UNIS Viedeň, NIVAM-u a predchádzajúceho mládežníckeho delegáta SR pri OSN. Pohovory sa uskutočnia v týždni od 19. júna do 23. júna, dátum a čas budú upresnené, na adrese Hálova 1015/6, 851 01 Bratislava – Petržalka.


[1] Od delegáta/delegátky je požadované úplné a platné očkovanie proti COVID-19. V opačnom prípade vstup do USA nie je možný. Zároveň je možné, že sa podujatie z dôvodu epidemiologickej situácie uskutoční dištančne.

 

Zdroj foto: www.pexels.com
Zdielať tento článok