Výsledky celoštátneho kola súťaže Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd 2022/2023

Logo_PMR

Súťaž Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa v školskom roku 2022/2023 uskutočnila prvýkrát pod hlavičkou novozriadenej organizácie – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorá vznikla spojením piatich štátnych organizácií, medzi inými aj Štátneho pedagogického ústavu.

Súťaž je určená pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a svojím obsahovým zameraním nadväzuje na obsah vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským v zmysle štátneho vzdelávacieho programu. Obsahovo je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov a na efektívne zvládnutie práce s rôznymi druhmi textov, čo umožňuje rozvíjať komunikačnú kompetenciu a čitateľskú gramotnosť. Cieľom je rozširovať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a schopnosti žiakov a žiačok a vybudovanie ich kladného vzťahu k materinskému jazyku. Celoštátna súťaž zároveň vytvára pre školy možnosť na vzájomné porovnanie schopností, zručností a vedomostí svojich žiakov a žiačok a kvality edukačného procesu.

Záujem škôl a počet zúčastnených žiakov a žiačok sa z roka na rok zvyšuje, rovnako sa zvyšuje aj pripravenosť a kvalita výsledkov súťažiacich. Potvrdzuje to potrebu a dôležitosť súťaže pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Výsledková listina všetkých 4 kategórií súťaže je dostupná TU.     

 

Zdroj foto: CVČ RELAX Rimavská Sobota
Zdielať tento článok