Vyhlásenie výberového konania na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

Grafika - WEB (článok) (1)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou (ďalej „AK“) v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou.

Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou i neformálneho vzdelávania a je poradným orgánom ministerstva. Posudzuje žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti mládeže so zameraním na neformálne vzdelávanie. Akreditácia vzdelávacích programov napomáha vytvárať povedomie o kvalite vzdelávacích programov a prínosoch neformálneho vzdelávania z pohľadu znalostí, zručností a kompetencií mladých ľudí. Je významným nástrojom všeobecného uznania týchto prínosov zo strany vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov i verejnosti. Termín na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je 20. október 2023.

Viac informácií o činnosti Akreditačnej komisie, ako aj podmienky výberového konania nájdete na: https://www.minedu.sk/akreditacie-v-oblasti-prace-s-mladezou/

Výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

Zdielať tento článok