Už cez 6 000 vyškolených pedagogických zamestnancov k téme podporných opatrení

Od druhej polovice minulého roka Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) aktívne pomáha učiteľom aj odborným zamestnancom škôl a školských zariadení pri implementovaní podporných opatrení do praxe. Pripravil konkrétne programy inovačného vzdelávania aj odborné podujatia. Aktuálne ich absolvovalo už viac ako 6 600 pedagógov a odborníkov.  

„K 17. júnu 2024 bolo cez tieto dve aktivity vzdelávaných 6 630 osôb a NIVaM tým splnil jeden z monitorovacích krokov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Nejde pritom o konečné číslo. V súčasnosti je do programov inovačného vzdelávania a odborných podujatí zapojených ďalších 1 452 pedagogických pracovníkov a ďalších 505 osôb sa začne vzdelávať v najbližších dňoch. Ďalšie programy inovačného vzdelávania a odborné podujatia budú pokračovať aj v letných mesiacoch,“ konkretizovali z oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v NIVaM.

Bezplatné a certifikované vzdelávacie aktivity realizujú všetky krajské pracoviská NIVaM vrátane pracoviska v Komárne a sú súčasťou realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.


Aktuálne dáta o vzdelávaní NIVaM k téme podporných opatrení k 17. 6. 2024:


Počet ukončených vzdelávaní cez PIV a OP | 6 630 osôb

Počet účastníkov aktuálne prebiehajúcich cez PIV a OP | 1 452 osôb

Počet prihlásených na PIV a OP, ktorých spustenie sa očakáva v najbližšom čase: 505 osôb

 

Zdielať tento článok