Účasť slovenského tímu na Medzinárodnej biologickej olympiáde 2022 v Arménsku bola veľmi úspešná

33. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) sa konal v dňoch 9.7. – 18.7.2022 v arménskom Jerevane. Zúčastnilo sa ho 64 krajín. Členmi slovenskej delegácie boli súťažiaci: Matúš Grieš,Šimon Kirňak, Tomáš Kompiš a Ján Plachý. Ako členovia jury, ktorých úlohou je prekladať úlohy na IBO do slovenčiny, kontrolovať príklady a záverečné bodové vyhodnotenie, sa zúčastnili: Dominik Kopčak (University of Edinburgh, Veľká Británia), Jaroslav Ferenc (EMBO, Heidelberg, Nemecko) a Katarína Juríková (Univerzita Komenského v Bratislave a University of Trento, Taliansko).

Priebeh súťaže bol naplánovaný tak, aby kopíroval iné ročníky IBO. Študenti majú jeden deň na vypracovanie štyroch praktických úloh a jeden deň na teoretické úlohy. Praktické úlohy boli tento rok zamerané na 1. bioinformatiku, 2. biochémiu, 3. fyziológiu rastlín a 4. zoológiu a biosystematiku. Úlohy z bioinformatiky sú v posledných rokoch na IBO stále častejšie, keďže ide o odbor, ktorý v súčasnom biologickom výskume naberá na význame. Naši študenti si s bioinformatickou úlohou, ktorá sa v detailoch venovala prenosu signálu v bunkách a skúmaniu evolučných vzťahov medzi proteínmi, poradili veľmi dobre. Ďalšie, tradičnejšie zamerané praktické úlohy, vyžadovali rôzne praktické zručnosti. Úloha z biochémie sa venovala meraniu a výpočtom aktivity enzýmov, úloha z fyziológie rastlín preverila schopnosť študentov pripraviť jemné rezy, skúmať ich štruktúru a vyhodnocovať prítomnosť rôznych prvkov v skúmaných vzorkách rastlín, no a úloha zo zoológie bola zameraná na identifikáciu druhov rýb na základe poskytnutého taxonomického kľúča, pričom študenti museli pitvať a preskúmať niekoľko poskytnutých exemplárov rýb.          

Teoretické úlohy pripravené organizátormi boli štruktúrované o niečo jednoduchšie ako po iné roky, ich vyriešenie však stále vyžadovalo schopnosť spájať znalosti z biológie, ktoré značne prevyšujú úroveň stredoškolských osnov, s pochopením moderných biologických metód a schopnosťou logicky interpretovať výsledky a odvodzovať z nich závery. Podobne ako po iné roky, študenti mali na vyriešenie 100 teoretických úloh štyri hodiny.             

Okrem súťažného programu organizátori naplánovali pre študentov aj členov jury niekoľko zaujímavých exkurzií, sústredených hlavne na spoznávanie bohatej histórie Jerevanu a Arménska (chrám Garni, Institute of Ancient Manuscripts, múzeum Erebuni a iné).

Slovenskí študenti tento rok dosiahli mimoriadne úspechy.

  • Strieborné medaily získali: Ján Plachý (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) a Matúš Grieš (Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš);
  • Bronzovú medailu získal: Tomáš Kompiš (Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina);
  • Čestné uznanie získal: Šimon Kirňak (Gymnázium, Poštová 9, Košice).

Pre Jána Plachého ide už o druhú striebornú medailu z IBO. Vlani získal striebro na IBO 2021 Challenge (online verzii súťaže), čím sa zaradil v IBO k našim najúspešnejším slovenským medailistom.

Študentom k mimoriadnemu úspechu srdečne blahoželáme!

Zdielať tento článok