Svetový deň Downovho syndrómu si pripomíname ponožkovou výzvou

Inklúzia nie je iba slovo. Inklúzia je príležitosť pre každého urobiť svet lepším, pestrejším a ľudskejším miestom.

Už 17. rokov si pripomíname 21. marca Svetový deň Downovho syndrómu. Ide o symbolický dátum, ktorý je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o moment, kedy sa na 21. chromozómovom páre neobjaví očakávaná dvojica, ale ojedinelá trojica chromozómov. Slovenské školy v súčasnosti navštevujú desiatky žiakov a žiačok s Downovým syndrómom, ktoré sa po novom dostanú jednoduchšie k plnohodnotnému vzdelaniu. Ročne sa na Slovensku narodí v priemere 30 až 50 novorodencov s diagnózou Downovho syndrómu. Ide pritom v priemere o jedno zo 700 detí u nás.

Vďaka zmenám v oblasti inklúzie, ktoré priniesla novela školského zákona na jeseň 2021 a následne Plán obnovy a odolnosti SR, sa žiakom a žiačkam nielen so zdravotným znevýhodnením dostane plnohodnotná podpora v školskom prostredí.

Každý žiak a žiačka majú právo na adresnú podporu priamo v škole u školského podporného tímu. Ten mu pomôže prekonávať prekážky a ťažkosti, ľahšie zvládnuť vzdelávací proces či byť úspešný v školskom prostredí a neskôr v živote,“ približuje Svetlana Síthová, riaditeľka Odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Inklúzia je totiž úplne prirodzeným procesom bytia každého človeka, pretože každý z nás je iný. Neprirodzené je práve naopak vyčleňovanie detí a ľudí zo spoločenského diania a života.

Pre začleneného žiaka či žiačku napríklad s Downovým syndrómom je dôležité vnímať a rešpektovať jeho/jej špecifiká vychádzajúce z osobnosti dieťaťa, vrátane ich pozitívnych vlastností ako je srdečnosť, vnímavosť, empatickosť, priateľskosť, či pozitívne myslenie a kreativita. Individuálny prístup a rešpektovanie každého dieťaťa v školskom prostredí je základný stavebný kameň inklúzie. Slovenská republika sa k tomu zaviazala prijatím Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní 8. decembra 2021 a tiež prijatím dohovorov Organizácie spojených národov.

Svetový deň Downovho syndrómu si môžeme pripomenúť aj zapojením sa do ,,Ponožkovej výzvy“. Inšpirovaná je originalitou každého z nás a podobnosťou tvaru chromozómu s ponožkou. Obutím si ponožiek rôznych farieb či veľkostí vyjadríme spolupatričnosť a sympatie s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, ktorí sú rovnako jedineční a sami sebou. 

„Inklúzia nie je iba slovo, je to príležitosť pre každého z nás ako urobiť svet lepším, pestrejším a ľudskejším miestom“.

Viac informácií o novinkách v oblasti inkluzívneho vzdelávania nájdete na webovej stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk.

 

Stiahnuť infografiku ako PDF.

 

Zdroj ilustračnej foto: NIVaM
Zdielať tento článok