Spolu s Rómami dosiahneme viac

Moyzesova sieň Univerzity Komenského, Gondova ulica 2, Bratislava, bola v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2024 miestom, kde sa uskutočnila konferencia zorganizovaná Národným inštitútom vzdelávania mládeže (NIVaM). Témou konferencie - Spolu s Rómami dosiahneme viac.

PODPORA PRÁCE S MLÁDEŽOU

Moyzesova sieň Univerzity Komenského, Gondova ulica 2, Bratislava, bola v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2024 miestom, kde sa uskutočnila konferencia zorganizovaná Národným inštitútom vzdelávania mládeže (NIVaM).
Témou konferencie – Spolu s Rómami dosiahneme viac – bolo predstavenie činnosti a práce s rómskou mládežou a využívanie finančných prostriedkov z grandov zo zahraničných fondov na vzdelávanie detí a žiakov z etnických menšín. Konferenciu otvoril Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR .
Konferencie sa zúčastnila Susan Eckey, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva, Ana Perona Fjeldstat, riaditeľka Európskeho centra Wergeland, Nórsko, Alexander Daško, Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Jaroslav Mojžiš, riaditeľ odboru grantov EEA a Nórska, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Martin Bodis, generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, Margareta Platon, medzinárodný partner programu Miestneho rozvoja na Slovensku, Rada Európy, Štrasbourg, Francúzsko, Petra Kogelnig, odborná referentka, Európska asociácia rodičov, Brusel, Belgicko, Júlia Lindtnerová, predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení a zástupcov slovenských médií.
Po slávnostnom otvorení konferencie a kultúrnom programe nasledovali v rámci moderovaného odborného programu konferencie prezentácie mnohých odborných a pedagogických pracovníkov, ktoré boli rozdelené na tri oblasti.
Prvá oblasť – Učitelia rómskeho jazyka
Druhá oblasť – Interkultúrne vzdelávanie učiteľov
Tretia oblasť – Inkluzívne vzdelávanie, podpora demokratického školského prostredia.
To, že práca s mládežou je náročná a zároveň aj krásna, netreba prízvukovať. Všetkým nám ide o spoločnú vec a tou je jednotný a koncepčný prístup na úrovni všetkých škôl a inštitúcií v prospech atraktívnej výchovy , formálneho aj neformálneho vzdelávania pre budúcnosť a uplatnenie v živote.
Poďakovanie patrí organizátorom tejto konferencie a všetkým, ktorí prispeli k jej úspešnej príprave aj svojou aktívnou prítomnosťou.

Martin Bodis, generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, Bratislava.

Zdielať tento článok