Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Grafika_knižnica

Šestnásty ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Podujatie sa konalo 8. septembra 2022 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Zúčastnili sa ho zástupcovia ministerstva školstva, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ďalší zástupcovia z radov pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.

Prítomných účastníkov privítal riaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Tomáš Horváth. Medzinárodnú konferenciu slávnostne otvorila zástupkyňa ministerstva školstva Slávka Veningerová.
V úvodnom prejave okrem iného ocenila usilovnú a systematickú prácu školských knižníc, ktorou sa podieľajú na zvyšovaní kvality vzdelávania a realizovaní vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí: „Zapojenie skoro 1 300 základných a stredných škôl zo Slovenskej republiky i z Českej republiky s vyše 140 000 účastníkmi do kreatívnych projektov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže aj počas pandémie je nádherným príkladom vo Vašom snažení o dobro a vzdelanosť Vašich žiakov, o snahu upevňovať schopnosť žiakov čítať s porozumením, udržiavať živosť vlastného jazyka a propagovať literatúru.“ Príhovor ukončila prianím podnetných diskusií, plodnej výmeny skúseností a entuziazmu do ďalšej odbornej práce.

Odborný program medzinárodnej konferencie začala prednáškou Analýza stavu školských knižníc za rok 2021 a projekty na podporu čítania metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová z oddelenia Slovenskej pedagogickej knižnice, ktoré je súčasťou odboru podpory neformálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Vo svojej skrátenej prednáške odprezentovala prostredníctvom
tabuliek, grafov, fotografií a stručných komentárov aktuálny stav školských knižníc na Slovensku najmä v oblasti knižničného fondu, používateľov, výpožičiek, vzdelávacích a kultúrno spoločenských podujatí, informačných technológií a hospodárení školských knižníc. Takisto pútavým a inšpirujúcim spôsobom informovala o výsledkoch októbrových projektov zameraných na kreatívnu podporu čítania a činnosť metodického centra pre školské knižnice, ktoré bolo súčasťou Slovenskej pedagogickej knižnice do 30. októbra 2021.

Článok “Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl si môžete prečítať TU.

Odborný časopis Knižnica je k dispozícií na stiahnutie: https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2022/Kniznica_04_2022_komplet.pdf

Zdielať tento článok