Seminár: Pracovno-právne vzťahy asistentov a podporných tímov v projektoch

Národný inštitút vzdelávania a mládeže vám dáva do pozornosti informačný seminár, ktorý priblíži pracovno-právne vzťahy asistentov a podporných tímov v národných projektoch. Podujatie reaguje na podnety z praxe v školách. Uskutoční sa 14. júla 2023 od 9:00 do 11:00 prostredníctvom platformy MS Teams.

 

Kapacita je obmedzená na 800 ľudí, prosíme vás preto o registráciu. Po jej vyplnení vám príde na uvedenú mailovú adresu potvrdenie a odkaz na online podujatie.

Registráciu nájdete na tomto odkaze:

https://events.teams.microsoft.com/event/0b57b81f-b230-4d9b-b203-e6b026284540@d366dcdd-01b5-41d8-9910-7bd298f2e3dc

 

Hostia:

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej, MŠVVaŠ SR

PhDr. Jana Merašická, riaditeľka odboru inklúzie, poradenstva a prevencie, MŠVVaŠ SR

Mgr. Petra Saksová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa, Národný inštitút vzdelávania a mládeže

RNDr. Soňa Puterková a Viktor Križo, Slovenská komora učiteľov, Inklucentrum

 

Anotácia: Seminár bude reagovať na podnety z praxe, ktoré sa týkajú základných legislatívnych možností nastavenia pracovno-právnych vzťahov v školách v rámci pozícií pedagogických asistentov a školských podporných tímov zamestnávaných najmä cez projekty. 

Na podujatí sa predstavia legislatívne východiská a možnosti pri uzatváraní pracovných zmlúv (aj na neurčito), potreby prerokovávania zmien na pracovisku so zástupcami zamestnancov, pracovná doba, práca nadčas, dovolenka, odmeňovanie, príplatky, suplovanie, dozory a podobne.  

Cieľom seminára je pomôcť riaditeľom/riaditeľkám škôl ale aj ďalším PZ zorientovať sa v právnych otázkach a nejasnostiach v praxi, oboznámiť sa s nevhodnými javmi ale aj príkladmi dobrej praxe. V krátkosti budú poskytnuté aj informácie o predpokladanom smerovaní NP POP 3. Seminár bude aj nahrávaný a následne verejne dostupný na Youtube kanáli NIVaM. 

Zdielať tento článok