Premiérová Letná škola pre pedagógov materských škôl mala praktický aj zážitkový charakter  

Krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) v Košiciach pripravilo na prvý júlový týždeň sériu šiestich odborných podujatí s konkrétnym tematickým zameraním. Letnú školu pre pedagógov materských škôl absolvovalo 98 účastníkov. Vyskúšali si rôzne aktivity a získali námety pre prax. 

„Letnou školou sme pedagógom materských škôl poskytli priestor rozšíriť si svoje profesijné kompetencie vo viacerých vzdelávacích oblastiach a ponúkli mnoho praktických inšpirácií. Venovali sme sa komunikácii s rodičmi, grafomotorike, environmentálnemu vzdelávaniu, tvorivej dramatike, ale aj kreatívnemu výtvarnému prejavu či hudobnej výchove,“ konkretizovala Eva Sobinkovičová, organizátorka a garantka podujatia, ktorá pôsobí ako učiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie v rámci krajského pracoviska NIVaM v Košiciach.  

Kľúčovými slovami v spätnej väzbe účastníkov boli najmä nové poznatky, príjemná atmosféra, záujem o ďalšie podujatie či odporúčanie kolegom.   

Ako Sobinkovičová doplnila, potešil ju záujem zo strany pedagógov o túto formu vzdelávania. Pozitívna spätná väzba je pre ňu signál pokračovať v tomto podujatí a urobiť z neho každoročnú tradíciu. „Budem sa snažiť o jeho praktický aj zážitkový rozmer a taktiež o úzku spoluprácu aj s ďalšími kolegami, ktorí sa organizačne podieľali na príprave tohto premiérového ročníka.“   


Letnú školu pre pedagógov materských škôl tvorilo šesť tematických odborných podujatí:


  1. Ako komunikovať s rodičom (lektor PhDr. Marianna Fedorová)
  2. Grafomotorika bez ceruzky (lektor PaedDr. Eva Sobinkovičová)
  3. Environmentálne v materskej škole (lektor RNDr. Katarína Vojkovská)
  4. Tvorivá dramatika v materskej škole (lektor Mgr. Andrea Šafran, DiS. Art.)
  5. Ornament ako kreatívny spôsob výtvarného prejavu (lektor Ing. Eva Palková)
  6. Uchom po mape – hudobná výchova v MŠ (lektor Mgr. Tomáš Oravec, PhD.)

 

Zdielať tento článok