Pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Komárne vzdelávalo k téme podporných opatrení pedagógov úspešného gymnázia

Podporné opatrenia sú tu pre rozvoj kvalitného vzdelávania. Pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Komárne aktuálne vzdelávalo v tejto téme aj pedagógov z gymnázia, ktoré má jedinečné skúsenosti so stavbou a programovaním robotov. Jeho študenti úspešne reprezentujú školu, za čo hovorí napríklad 10. miesto v medzinárodnej súťaži v Paname.
 
 
Gymnázium – Gimnázium v Kráľovskom Chlmci je jediné gymnázium na Slovensku so strojárskym a elektrotechnickým zameraním a s vyučovacím jazykom slovenským i maďarským.
 

„Naši kolegovia, ktorí sa venujú oblasti inkluzívneho vzdelávania tu spolupracovali so skvelým tímom učiteľov. Poskytli im odborné informácie, ako aplikovať vybrané podporné opatrenia na strednej škole v záujme kvalitného vzdelávania žiakov,“ konkretizoval István Szőköl, riaditeľ pracoviska NIVaM Komárne.
 

Vzdelávacie aktivity NIVaM k téme podporných opatrení realizujú všetky krajské pracoviská NIVaM a sú súčasťou realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.   

Zdielať tento článok