Pozvánka na zážitkový seminár SPOZNÁVAME REGIÓN

Krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Trnave v spolupráci s Kultúrnym centrom Malý Berlín v Trnave vás pozýva na zážitkový seminár na tému Spoznávaj mesto Trnava so škriatkami v predvianočnom čase.

 

Keďže nám záleží nám na zachovaní  kvality a zmysluplnosti poskytovaných vzdelávaní a odborných podujatí , ako aj z dôvodu, že vyššie uvedený zážitkový seminár sa viaže na aktívne využitie digitálnych technológií v exteriéri, sme sa rozhodli pre náhradný termín realizácie tohto podujatia dňa 19.12.2022 v čase od 15:00 do 18:00 hod. v Malom Berlíne v Trnave. Za pochopenie ďakujeme. 

 

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci  MŠ a 1. stupňa ZŠ

Dátum: 9.12.2022 náhradný termín 19.12.2022

Časové rozpätie: 15:00 – 18:00 hod.

Hlavným cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom inšpiráciu pre zážitkové interaktívne spoznávanie mesta Trnava v predvianočnom čase prostredníctvom využitia mobilnej aplikácie  Škriatkovo kúzlo.

S ohľadom na pripravované kurikulárne zmeny, v súvislosti s reformou základného vzdelávania, poukázať na zmysluplnosť využívania digitálnych technológií v živote detí a žiakov, ako aj na včasné  rozvíjanie informačnej a digitálnej gramotnosti. Vedomé využívanie neformálnych príležitostí k vzdelávaniu   cez spoznávanie zvykov, sviatkov a tradícií je príležitosťou pre sprostredkovanie nielen vedomostí, ale aj tradičných kultúrnych hodnôt. Pocit spolupatričnosti, podnecovanie zvedavosti a chuť objavovať sú atribútmi, ktoré ovplyvňujú duševnú pohodu a aktívny fyzický oddych.

Link na prihlásenie: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3800

 

Zdroj ilustračnej fotky: touchit.sk

 

Zdielať tento článok