Pozvánka na workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Informačná služba Organizácie Spojených národov vo Viedni, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v on-line priestore.

 

Zameranie workshopu

  • Ako môžeme čeliť útokom v on-line prostredí a ako k tomu viesť mladých ľudí?
  • Akú úlohu zohráva mediálna gramotnosť v boji proti nenávisti a falošným správam vo virtuálnom svete a ako môžeme tieto schopnosti posilniť na svojich vyučovacích hodinách?
  • Ako využívajú rôzne skupiny virtuálny priestor?
  • Ako môžeme podporiť obete nenávistných prejavov v on-line priestore alebo obete kyberšikany?
  • Čo je to náhodný zásah v on-line kontexte a prečo je to dôležité?

 

Ciele workshopu

  • Prenos poznatkov na tému digitálnych médií a boja proti nenávistným prejavom.
  • Zvyšovanie povedomia o dôsledkoch nabádania k nenávisti v on-line priestore.
  • Rozšírenie komunikačných schopností a kompetencií účastníkov.

 

Účastníci

Workshop je určený pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov základných a stredných škôl nezávisle od dĺžky praxe. Workshopu sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený.

 

Dátum a miesto konania

Dátum konania: 29. november 2022

Čas: 16:00 – 19:00 hod.

Miesto konania:  on-line, komunikačný nástroj Zoom (prihlasovacie údaje budú účastníkom poslané v dostatočnom časovom predstihu)

 

Účasť na workshope je bezplatná. Absolventi workshopu dostanú certifikát. Informačný leták s praktickými informáciami je dostupný >>tu<<.

 

V prípade záujmu vyplňte prihlasovací formulár do 15. novembra 2022 (vrátane). 

Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na workshope a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Prihlasovací formulár je dostupný nižšie a tiež na odkaze: https://forms.office.com/r/w3yvPr2itV 

 

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte elektronicky koordinátorky workshopu za Národný inštitút vzdelávania a mládeže:

 

 

 

Zdielať tento článok