Podporné opatrenia pre deti a žiakov sa stanú témou diskusie so školskými psychológmi

Nielen odborné podujatia, programy inovačného vzdelávania, ale aj jednotlivé podujatia s konkrétnymi témami. Aj takúto podobu má adresná podpora Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) pre pedagógov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení k téme podporných opatrení.

Aktuálne pripravovaný informačný seminár  vytvorí priestor na diskusiu so školskými psychológmi, konkrétne tými z Banskobystrického kraja.   

„Naše Krajské pracovisko v Banskej Bystrici zorganizuje 12. júna 2024 informačný seminár pre školských psychológov z Banskobystrického kraja. Dozvedia sa, aké metódy môžu vo svojej práci využiť pri poskytovaní podporných opatrení. Získajú hodnotné informácie ku komunikácii smerom k rodičom a spolupráce s nimi,“ konkretizujú z oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v NIVaM.

Priestor pre zdieľanie ďalších dôležitých podnetov a skúseností vytvorí aj záverečná diskusia. NIVaM zároveň pripomenie komplexnú ponuku vzdelávania k téme podporných opatrení v podobe programov inovačného vzdelávania a odborných podujatí.

Vzdelávacie aktivity NIVaM k téme podporných opatrení realizujú všetky krajské pracoviská NIVaM a sú súčasťou realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.   

Bližšie informácie k informačnému semináru sú k dispozícii v pozvánke na podujatie. 

Zdielať tento článok