Podcast NIVaM s Terkou Mihalovič Lukáčovou: Vzdelávanie musí byť v „top 5“ prioritách

Pobyt v zahraničí ju presvedčil, že v oblasti vzdelávania chce pôsobiť na Slovensku, že skúsenosti, ktoré si priniesla môže využiť i u nás a nechce byť frustrovaná, koľko vecí tu nefunguje, ale chce niečo zmeniť. Terka Mihalovič Lukáčová patrí do rebríčka Forbes 30 pod 30, je spoluzakladateľkou vzdelávacej organizácie DASATO a aktívne sieťuje inštitúcie a ľudí, ktorí majú záujem podporovať rozvoj nielen vzdelávania. V podcaste sa s ňou rozprával Tomáš Horváth, riaditeľ Odboru podpory neformálneho vzdelávania NIVaM.   

V aktuálnom podcaste NIVaM sme si do nahrávacieho štúdia pozvali Terku Mihalovič Lukáčovú, ktorá aj vďaka svojmu študijnému pobytu v Dánsku zistila, že „dá sa to“.

Terka dnes vedie vzdelávaciu organizáciu DASATO, no už ako študentka bola veľmi aktívnou. Bavil ju šport, maľovanie, spev aj organizovanie aktivít. Čo jej však chýbalo boli príležitosti na rozvoj. Využila tak možnosť študijného pobytu, ktorý ako sama hovorí, jej ukázal, že vzdelávanie môže fungovať inak a inovatívne. Zároveň ju presvedčil, že vzťah žiaka a učiteľa môže byť diametrálne odlišný, ako bola dovtedy zvyknutá: učiteľ žiaka vedie procesom vzdelávania, no žiak sa v podstate vzdeláva sám a baví ho to.

V podcaste Terka približuje svoj pohľad napríklad na to, aký je recept na motiváciu mladých, aby zostávali na Slovensku, ako vidí takzvanú kategóriu mladých „neet“, ktorá je často stratená vo svojom ďalšom napredovaní, ale i to, ako pracovať s talentovanými či učiť mladých diskusii o veciach verejných.

Započúvajte do aktuálneho podcastu NIVaM Nad hranicami školy, v ktorom Terka vyzdvihla, že mnoho inštitúcií, škôl a ľudí dennodenne pracuje na zmene k lepšiemu vzdelávaniu, no podčiarkla, že vzdelávanie nesmie byť len jedna z priorít spoločnosti niekde v poradí, ale musí patriť do „top 5.“

fotografia Terky Mihalovič Lukáčovej: Pasha Borsai 

Zdielať tento článok