Plán aktivít MŠVVaŠ SR k zaraďovaniu detí – cudzincov s dôrazom na odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní na školský rok 2023/2024

Webinár_Unicef

Srdečne vás pozývame na webinár: Plán aktivít MŠVVaŠ SR k zaraďovaniu detí – cudzincov s dôrazom na odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní na školský rok 2023/2024

Na webinári sa oboznámite s aktivitami, ktoré vo vzťahu k vzdelávaniu cudzincov v školskom roku 2023/2024  pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kľúčové témy:

  • Základné informácie k povinnosti školskej dochádzky a financovaniu vzdelávania;
  • Zaraďovanie detí – cudzincov s dôrazom na odídencov z Ukrajiny do škôl vrátane špecifík pri zaraďovaní detí s zdravotným znevýhodnením;
  • Úloha regionálnych koordinátorov NIVaM;
  • Jazykové vzdelávanie (od jazykových kurzov cez nový predmet – Slovenský jazyk ako druhý jazyk –  až po podporné opatrenie);
  • Existujúce a nové nástrojov podpory inkluzívneho prostredia na školách vrátane psychosociálnej podpory;
  • Pomoc a nástroje podpory pre uchádzačov o prácu v školstve (ukrajinských pedagógov a odborných zamestnancov);
  • Príprava návrhu Stratégie vzdelávania cudzincov.

Webinár je určený pre neštátnych zriaďovateľov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov s dôrazom na deti odídencov z Ukrajiny a uskutoční sa vo štvrtok, 14.9.2023 od 15:00 h.

Pripojiť sa môžete prostredníctvom: https://lnk.sk/ooqy

Zdielať tento článok