Pedagogické rozhľady v roku 2023

Pedagogické rozhľady

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, zabezpečuje svoju činnosť aj v roku 2023. 

Časopis vytvára priestor na tvorivé riešenie otázok čo a ako učiť, na výmenu pedagogických skúseností, ktoré v zovšeobecnenej podobe tvoria základ pre rozvoj kvalitnej teórie a praxe výchovy a vyučovania.
Osobitná pozornosť je orientovaná na národné projekty, ktorým sa NIVaM venuje. 

V roku 2023 bol časopis doposiaľ vydaný v štyroch číslach:

  • Číslo 1 sa venuje téme detí z Ukrajiny a ich začleňovaniu do slovenského vzdelávacieho systému;
  • Číslo 2 sa venuje systematickej spolupráce učiteľov;
  • Číslo 3 obsahuje výber príspevkov od rôznych autorov na rôzne témy z oblasti vzdelávania;
  • Číslo 4 sa venuje Katalógu podporných opatrení.

Všetky čísla Pedagogických rozhľadov si môžete stiahnuť a prečítať TU.

Zdielať tento článok