Originálny prázdninový zážitok cez národný projekt. Žiaci a študenti majú pozvánku na denný STEM tábor

V rámci aktuálne realizovaného národného projektu Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu) ponúka Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) piatakom až deviatom základných škôl, ale aj študentom osemročných gymnázií zaujímavý prázdninový zážitok.

Pozvaní sú na denný STEM tábor: Tiež máte radi, keď sú veci dobre „vymyslené“, alebo domyslené? Chcete skúmať procesy chemického pokusu, riešiť zábavnou formou výskumné otázky, venovať sa programovaniu mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii, LEGo robotom, zažiť veľa dobrodružstva a spoznať nových kamarátov?“, píšu organizátori.

Podujatie sa uskutoční  v dvoch turnusoch, pre dve kategórie žiakov a študentov:  

  1. turnus | 15. – 19. júl 2024 | pre žiakov 5. – 6. ročníka základných škôl a ekvivalentov osemročných gymnázií
  2. turnus | 22. – 26. júl 2024 | pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a ekvivalentov osemročných gymnázií

Denné STEM tábory sú bezplatné, plne hradené národným projektom.

Informácie k podujatiu nájdu záujemcovia aj na webovom sídle Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) alebo Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Národný projekt DiTEdu má vytvoriť trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania. Riešiteľmi projektu sú Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR (MŠVVaM SR).

Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) bolo zriadené ako rozvojové výskumno-vzdelávacie pracovisko v rámci jeho implementácie.


národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)


 

Zdielať tento článok