Od septembra 2024 sa prostredníctvom NP POP3 navýši počet digitálnych koordinátorov v školách.

Od septembra 2024 sa prostredníctvom NP POP3 navýši počet digitálnych koordinátorov v školách.

V rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3, ktorý implementuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže, dôjde v rámci špecifického cieľa ESO 4.5 od 1.9.2024 k navýšeniu počtu financovaných pozícií školského digitálneho koordinátora (ďalej len ako „ŠDK“).

V spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktoré nastavovalo kritéria a realizovalo aj samotné vyhodnotenie v súlade so schváleným rozpočtom NP POP3, bola od 25.4.2024 otvorená výzva na zapojenie sa do NP POP3, kde sa mohli školy do 20.5 2024 uchádzať o financovanie pozície ŠDK.

Postup ministerstva pri výbere bol nasledovný:
• Úväzky školám, ktoré už ŠDK majú, sa nenavyšovali.
• Boli uprednostnené školy, ktoré ŠDK zatiaľ nemajú a poslali správne vyplnenú žiadosť.

Na základe vyhodnotenia sa rozhodlo podporiť 153 škôl, čo po sčítaní predstavuje 71 plných úväzkov. .
V priebehu najbližších dní dôjde k zazmluvňovaniu vybraných škôl, a tým aj k možnosti obsadzovania týchto pozícií.

V prípade, že škola nebola vo výzve úspešná, necháva NIVaM možnosť na odvolanie a dodatočné pridelenie pozície, a to v prípade, ak vybrané školy neobsadia všetky pridelené pozície. Toto odvolanie môže poslať iba škola, ktorá už má určenú/vybranú osobu na pozíciu ŠDK v prípade úspešnej žiadosti.

Zároveň musí obsahovať:
• Zdôvodnenie žiadosti.
• Meno a životopis budúceho ŠDK.
• Prepojenie pozície ŠDK s plánom digitálnej transformácie školy, resp. víziou školy.
• Krátky opis už realizovaných alebo zrealizovaných aktivít školy pre podporu digitálnej transformácie.

Pozícia ŠDK má umožniť transformáciu vzdelávania prostredníctvom digitálnych technológií a skvalitniť systém podpory pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri využívaní digitálnych technológií v edukačnom procese, čím sa naplnia aj ciele Programu informatizácie školstva do roku 2030.

PRIPÁJAME VYHODNOTENIE VÝZVY NA ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU POP3, pre základné a stredné školy. Podporovaná pozícia – školský digitálny koordinátor (ŠDK)

Vyhodnotenie_POP3_ŠDK

Zdielať tento článok