Národný inštitút vzdelávania a mládeže pokračuje vo vzdelávacích aktivitách k téme podporných opatrení aj v júni

K novému systému podporných opatrení pre deti a žiakov realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) konkrétne odborné podujatia a programy inovačného vzdelávania. Zástupcovia škôl a školských zariadení si z ponuky tematických vzdelávacích aktivít budú môcť vybrať aj júni.

 V Prešove je naplánované spustenie programu inovačného vzdelávania, ktorého téma bude diagnostikou detí predškolského veku v systéme podporných opatrení. V rámci odborných podujatí sa budú školiteľky a školitelia venovať problematike zavedenia podporných opatrení v materských a stredných školách,“ upresňujú z oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v NIVaM.

Vzdelávacie aktivity NIVaM k téme podporných opatrení realizujú všetky krajské pracoviská NIVaM a sú súčasťou realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.   

Kompletný prehľad programov inovačného vzdelávania a odborných podujatí k téme podporných opatrení | jún 2024 

Zdielať tento článok