Národný inštitút vzdelávania a mládeže otvoril aktuálne témy v oblasti práce s mládežou na regionálnom odbornom seminári

Štyridsaťtri účastníkov z radov pracovníkov s mládežou, zástupcov samospráv, pedagógov, školských psychológov, výchovných a kariérových poradcov a ďalších relevantných aktérov v oblasti práce s mládežou sa stretlo na spoločnej diskusii. Zazneli odborné príspevky, zdieľali sa hodnotné podnety.

Odborný seminár Aktuálne témy v oblasti práce s mládežou (21. 2. 2024, Nitra) pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) prostredníctvom Marcela Mudráka, regionálneho koordinátora práce s mládežou pre Nitriansky kraj.

„Podujatie otvorila Izabela Lara Tiripová, vedúca oddelenia podpory práce s mládežou v NIVaM. Nasledovali odborné príspevky zamerané na aktuálnu problematiku v oblasti práce s mládežou,“ uviedol Mudrák.  

Konkrétne odzneli prezentácie:

  • Medzinárodná štúdia PISA: rámec, úlohy, výsledky | Júlia Miklovičová, NIVaM
  • Radikalizácia deradikalizácie | Peter Kulifaj, Mládež ulice
  • Ideálna škola ako prirodzené prostredie prevencie radikalizácie | Erik Papp, NIVaM
  • Podpora kritického myslenia a demokratickej diskusie | Michal Horský, DEMDIS
  • Duševné zdravie mladých ľudí v 21. storočí | Veronika Tóthová, IPčko
  • Podpora detí a žiakov z Ukrajiny | Romana Strížová, NIVaM/UNICEF

Ako Mudrák doplnil, prezentujúci zdieľali dáta a výsledky rôznych aktuálnych prieskumov a štatistík, rôznorodé prístupy a metódy v oblasti práce s mládežou vo formálnom aj neformálnom prostredí. „Rozsah a hĺbka jednotlivých príspevkov podnietila publikum o témach diskutovať a klásť doplňujúce otázky. Účastníci prišli tiež s viacerými hodnotnými podnetmi. Veríme, že sme im poskytli cenné poznatky, ktoré v praxi využijú a skvalitnia tak prácu s mládežou.“

Zdielať tento článok