Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) má „voľné stoličky“. Pozrite si zoznam aktuálne obsadzovaných pracovných miest

Ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) sme partnerom formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku. Realizujeme národné a medzinárodné projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie. Spolupracujeme tiež na reformách Plánu obnovy a odolnosti v oblasti vzdelávania. Sme odbornou podporou pre školy a školské zariadenia.

Ak hľadáte pracovné uplatnenie práve v prostredí takejto verejnej inštitúcie ponúkame viacero pracovných príležitostí.

Nových kolegov privítame na pozíciách:

  • výskumný a vývojový zamestnanec pre oblasť inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania,
  • hlavný koordinátor pre školský šport,
  • učitelia profesijného rozvoja (Bratislava, Trnava),
  • výskumný a vývojový zamestnanec pre primárne vzdelávanie alebo informatiku,
  • vedúci oddelenia správy a prevádzky majetku,
  • personalista/mzdár,
  • odborný zamestnanec pre mládežnícku politiku,
  • správca registratúry,
  • IT technik.

Podrobné informácie o jednotlivých pracovných miestach sme zverejnili na pracovnom portáli profesia.sk.

O nás aj o našej personálnej politike informujeme na https://nivam.sk/kariera/.

Už stačí len zaslaním životopisu dať vedieť nám o vás.

 

Zdielať tento článok