MLADÍ ĽUDIA A TRH PRÁCE – VÝSLEDKY VÝSKUMU

Na nedávnej konferencii (https://www.iuventa.sk/narodny-institut-vzdelavania-a-mladeze-organizoval-medzinarodnu-konferenciu-zrucnosti-mladeze/), ktorú sme ako Národný inštitút vzdelávania a mládeže organizovali, sme sa venovali mladým ľuďom a ich zručnostiam, nakoľko rok 2023 je vyhlásený ako Európsky rok zručností.

Súčasťou programu konferencie bolo aj predstavenie výsledkov výskumu: Mladí ľudia a trh práce, ktorý pre Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizovala Rada mládeže Slovenska.

Výskum, ktorého výsledky zúčastneným odprezentovali: Zlatica Pecháčová a Katarína Čavojská, sa zameriaval na skúsenosti mladých ľudí pri hľadaní práce počas pandémie ochorenia COVID-19, ale aj na zručnosti a prínos neformálneho vzdelávania pre úspešné uplatnenie v zamestnaní.

Čo nám napríklad výskum ukázal?

  • PRÁCA: Práca musí mladých ľudí baviť, v opačnom prípade ju veľmi rýchlo opustia. Mladí ľudia si najčastejšie hľadajú prácu, o ktorej predpokladajú, že by ich mohla baviť, že by sa v nej mohli sebarealizovať, cítiť sa v nej príjemne. Zanietenie pre prácu má prednosť pred platom, napriek tomu je plat kľúčový faktor.
  • BARIÉRY PRI HĽADANÍ PRÁCE: Mladí ľudia za najväčšiu bariéru pri vstupe na trh práce považujú nedostatok pracovných skúseností. Zamestnávatelia často vyžadujú aj niekoľkoročnú prax v odbore, čo je takmer nedosiahnuteľné pre absolventov stredných škôl, keďže prax na školách nie je povinná a stáže v odbore majú veľmi krátke trvanie.
  • DOPADY PANDÉMIE KORONAVÍRUSU NA MLADÝCH ĽUDÍ V KONTEXTE ICH PRECHODU NA TRH PRÁCE: Medzi najčastejšie negatívne dopady mladí ľudia zaradili:1. Obmedzené možnosti získania pracovných skúseností počas štúdia2. Zhoršená kvalita vzdelávania3. Návrat k rodičom ako krok späť na ceste k osamostatneniu sa4. Absencia prechodových rituálov do dospelosti (stužková, maturita, štátnice, promócie)
  • PRÍNOSY NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA, DOBROVOĽNÍCTVA A ZAHRANIČNÝCH POBYTOV PRI HĽADANÍ ZAMESTNANIA: Najväčší prínos vidia mladí ľudia v získaní a rozvoji mäkkých zručností, ktoré im na trhu práce dávajú konkurenčnú výhodu, a z ktorých ťažia tak v pracovnom ako aj v súkromnom živote. Tieto zručnosti nadobúdajú často už od útleho veku vďaka účasti na podujatiach a aktivitách, ktoré organizujú mimovládne a neziskové organizácie venujúce sa práci s deťmi a mládežou.

Ďalšie zaujímavé výsledky sa dočítate z výskumnej správy TU.

Zdielať tento článok