Mladí chemici získali na Medzinárodnej chemickej olympiáde štyri medaily

V dňoch 10.7. – 18. 7. 2022 sa pod vedením organizátorov z Nankai Univerzity v Číne uskutočnil 54. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO). Kvôli stále prebiehajúcej epidémii Covidu v Číne sa aj tento ročník olympiády konal dištančne. Ani to však nezabránilo mladým chemikom zmerať si svoje sily pri riešení náročných úloh. IChO sa tento rok zúčastnilo rekordných 326 súťažiacich z 83 krajín sveta.

Slovenská a česká delegácia olympiádu absolvovala dištančne formou spoločného sústredenia na Počúvadle pri Banskej Štiavnici.

V náročnej konkurencii sa naši študenti ani tohto roku nestratili a všetci štyria naši reprezentanti vybojovali medaily. Informácie o výsledkoch boli oznámené na slávnostnom online televíznom prenose z Číny.  

  • Striebornú medailu získal: Patrik Fábrik (Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava) s počtom bodov: 74,84
  • Striebornú medailu získal: Samuel Kolesár (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné) s počtom bodov: 74,80
  • Bronzovú medailu získal: Adam Kleman (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) s počtom bodov: 61,12
  • Bronzovú medailu získal: Adam Benjamin Plšek (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) s počtom bodov: 55,35

O náročnosti IChO svedčí aj fakt, že oficiálna anglická verzia zadaní úloh mala spolu s odpoveďovými hárkami až 75 strán. V deviatich komplexných úlohách z analytickej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie sa študenti popasovali s úlohami týkajúcimi sa detekcie nukleových kyselín pomocou nanočastíc zlata; preskúmali štruktúru oxidov používaných v typickej čiernej glazúre čínskeho porcelánu; spoznali metódy na zachytávanie CO2 zo vzduchu a jeho premenu na užitočné chemikálie ako potenciálny príspevok k riešeniu klimatickej krízy; pozreli sa na možnosti uskladnenia energie pomocou batérií obsahujúcich lítium a síru; a riešili úlohy týkajúce sa vzájomnej premeny oxidov dusíka, ktoré patria medzi hlavné polutanty spôsobujúce problémy ako je ozónová diera, kyslé dažde, fotochemický smog a skleníkový efekt. Úlohy z organickej chémie sa týkali využitia fosfánov ako chirálnych katalyzátorov v reakciách katalyzovaných prechodnými kovmi; syntetických metód na prípravu a modifikáciu peptidov a proteínov; chirálneho spirokatalyzátora využiteľného pri syntéze terpénov a totálnej syntézy kapitulaktónu, prírodnej látky izolovanej z rastliny Curculigo capitulata, ktorá sa používa v tradičnej čínskej medicíne.

Súťažiaci absolvovali aj voľnočasový program. Vystúpili na vrch Sitno, sfárali do štôlne Bartolomej v Banskom múzeu, žiaci zo ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnických baniach im predviedli sokoliarsku show a navštívili aquapark vo Vyhniach.

Ďalší, už 55. ročník IChO sa pripravuje vo švajčiarskom Zürichu (https://www.icho2023.ch/).

Pevne veríme, že o rok už nebude žiadna prekážka zorganizovať Medzinárodnú chemickú olympiádu prezenčne.

Zdielať tento článok