Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni na konferencii EUROPEAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT NETWORK vo Viedni

MD SR pri OSN vo Viedni

V pondelok 21.5.2023 cestoval Michal Salíni do Viedne, kde bol spolu s ďalšími 4 delegátmi vybraný zastupovať mládež na konferencii Európskej siete pre udržateľný rozvoj. Táto organizácia zastrešuje a spája množstvo expertov na udržateľný rozvoj v každej oblasti a tento rok bola konferencia vo Viedni zameraná priamo na udržateľnosť v kultúre, ale aj na priblíženie konceptu Cieľov udržateľného rozvoja verejnosti a mládeži.

Prvý deň konferencie sa niesol v znamení networkovania a tzv. best practices v prepojení kultúry a udržateľného rozvoja. Rečníci hovorili o iniciatívne „17 múzeí pre 17 cieľov udržateľného rozvoja“, kedy sa múzeá v Rakúsku zamerali práve na SDGs. Rečníci spomínali aj rôzne iné svetové prístupy k udržateľnosti a sociálnym normám, ako sú filozofia Ubuntu z Juhoafrickej republiky či bhutánsky projekt ministerstva šťastia.

V druhý deň konferencie, ktorá sa niesla v znamení workshopov, mali svoj workshop aj mládežnícki delegáti vrátane Michala. Spolu s kolegami z Rakúska, Luxemburska, a Bulharska si pripravili workshop na tému tzv. Youth testov. Tento koncept má analyzovať všetku pripravovanú legislatívu s ohľadom na budúcnosť a mladé generácie, identifikovať jej dopad, určiť zraniteľné skupiny a pripraviť riešenia na zníženie negatívnych dopadov (tzv. mitigácia). Takéto testy sa využívajú v Nemecku, ale svoj už má aj Európska únia a podobná iniciatíva už beží aj na pôde OSN.

Pre Michala bolo skvelou skúsenosťou prezentovať pred odborníkmi z európskych ministerstiev, ale aj sa dozvedieť o tom, ako k problematike udržateľnosti a jej popularizácie pristupujú inštitúcie po celej Európe. Navštívil aj workshop hostí z Rumunska, kde bola prezentovaná spolupráca vlády a štátnych inštitúcií v oblasti Cieľov udržateľného rozvoja a aj ich spolupráca s mládežníckymi delegátmi.

Michal nadviazal nové partnerstvá a vyzerá to tak, že práve oblasť Youth testov má veľký potenciál podporovať spoluprácu mládežníckych delegátov so štátnymi inštitúciami po celej Európe.

Zdielať tento článok