Letné prázdniny odštartovali súťažiaci na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde

Medzinárodná fyzikálna olympiáda

Leto máme v plnom prúde a naši nádejní fyzici sa miesto zbierania letných zážitkov rozhodli zbierať medaile na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (ďalej len „IPhO“). Olympiáda sa konala dištančne, z priestorov budovy Národného inštitútu pre vzdelávanie a mládež, z pracoviska Karloveská.

V dňoch 10.7.2022 – 13.7.2022 hostil NIVaM piatich slovenských olympionikov, ktorí si súťažou preverili svoje teoretické, ako i praktické vedomosti.

Už logo v podobe Webbovho teleskopu napovedalo, že bude súťaž veľmi úzko súvisieť s vesmírom. Súťažiacim sa ich domnienky potvrdili a jeden z experimentov bol o planéte kde zisťovali vlastnosti planéty, jej atmosféry a dĺžku dňa. Na tieto výpočty bol použitý softvér od organizátora, pre využitie fyziky v praxi. Druhá praktická úloha bola zameraná na hľadanie exponentov či určovanie bezrozmernej funkcie valcovej diódy.

Nasledujúci deň konania IPhO, mali krajiny možnosť súťažiť proti sebe vo vedomostných kvízoch, čo aj využili. Vďaka uvoľnenej atmosfére počas kvízu, bol priestor na vzájomné spoznanie sa a vymenenie si skúsenosti a postrehov z experimentálnej časti súťaže. Súťažiaci sa rýchlo zhodli, že úlohy boli veľmi zaujímavé, ale čo nečakali bola ich vysoká náročnosť.

Druhý súťažný deň čakala na súťažiacich fyzikálna teória. Teoretická časť, sa skladala z troch úloh. Permanentné magnety, pri ktorých sa zisťovalo vzájomné pôsobenie magnetov, vzájomné pôsobenie s feromagnetom a antiferomagnetické usporiadanie. Druhá teoretická úloha bola zameraná priamo na spomenutý Webbov Vesmírny teleskop. Tá bola veľmi rozsiahla a rozmanitá. Každá hlavná úloha mala aspoň tri ďalšie podúlohy. Pre priblíženie boli hlavné úlohy zamerané na výpočty vzdialenosti zobrazenia hviezdy, výpočty fotónov, pasívne chladenie či kryogénny chladič. Posledná teoretická úloha riešila zákony podobnosti (škálovania) pri špagete, hrade z piesku, cestovaní medzi hviezdami a kmitaním plávajúcej gule.

V konkurencii 69 krajín sveta s pomedzi 368 účastníkov, sa podarilo našim piatim reprezentantom obsadiť aj medailové priečky. Traja súťažiaci získali bronzové miesto a jeden čestné uznanie súťažiaceho.  

Ďakujeme za reprezentáciu a zisk ocenení:

  • Bronzová medaila: Pavol Pivko, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava;
  • Bronzová medaila: Csaba Dékány, Gymnázium P. Pázmánya s VJM, Nové Zámky;
  • Bronzová medaila: Adam Džavoronok, Gymnázium, Poštová 9, Košice;
  • Čestné uznanie: Matej Zigo, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava;
  • Účasť: Balász Szalai, Súkromné gymnázium s VJM, Dunajská Streda.

Všetkým súťažiacim prajeme krásne leto a budeme sa na všetkých tešiť v budúcom školskom roku na národných kolách Fyzikálnej olympiády s možnosťou vycestovať na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu, ktorá sa bude v roku 2023 konať v Japonsku.

Zdielať tento článok