Krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Žiline hľadá dvoch odborníkov

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) aktuálne ponúka dve pracovné príležitosti v regióne. Krajské pracovisko NIVaM v Žiline posilňuje svoj tím o regionálneho metodika – výskumného a vývojového zamestnanca a učiteľa profesijného rozvoja pre oblasť podporných opatrení.  

Krajské pracovisko NIVaM v Žiline obsadzuje dve konkrétne pracovné pozície. Odborníkov hľadá na pozíciu regionálny metodik – výskumný a vývojový zamestnanec (dočasná pomoc školám pri implementácii podporných opatrení do praxe) a pozíciu učiteľ profesijného rozvoja (poskytovanie programov profesijného rozvoja).

Pracovné pozície sú obsadzované v rámci realizácie aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR (POO SR), Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch.

V prípade oboch pozícií ide o 50 % pracovné úväzky s možnosťou nástupu od 1. 6. 2024 alebo dohodou. Pri regionálnom metodikovi je pracovný pomer určený na jeden rok, pri učiteľovi profesijného rozvoja na jeden školský rok. Pri každom pracovnom mieste je následne možnosť predĺžiť pracovný pomer.

Bližšie informácie k predmetným pracovným pozíciám nájdu záujemcovia v dokumentoch nižšie.   

Životopis je potrebné zaslať na emailovú adresu andrea.simurdova@nivam.sk.

O kariére v NIVaM informujeme na https://nivam.sk/kariera/.

Zdielať tento článok