Krajské pracovisko NIVaM v Nitre na festivale Pod jednou strechou

“Veľmi radi sme sa 14.10.2023 pripojili do bohatého programu festivalu Pod jednou strechou, ktorý organizuje  nezisková organizácia Živá škola Nové Zámky,” hovorí Mária Pappová, riaditeľka krajského pracoviska Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Nitre. Festival sa uskutočňuje už od  roku 2018 za účelom poskytovania inovatívnych foriem vzdelávania pre deti aj dospelých.

Neziskovú organizáciu Živá škola založila skupina rodičov a učiteľov, ktorí chceli vytvoriť širšiu možnosť výberu vo výchove a vzdelávaní v novozámockom regióne. Ich cieľom je zmena pohľadu – dieťa tu nie je preto, aby napĺňalo potreby školy, ale škola má vychádzať zo zdravých potrieb dieťaťa.

V bloku hlavných prednášok a v bloku workshopov zástupcovia KP NIVaM v Nitre prezentovali

  • stratégie a metódy na podporu aktivizácie žiakov,
  • princípy zavádzania kurikulárnych zmien v základnej škole,
  • konkrétne príklady podpory zo strany NIVaM a našich učiteľov profesijného rozvoja v školách, ktoré sú aktuálne zapojené v experimentálnom overovaní zavádzania nového kurikula.

“Prepojenie expertízy NIVaM a komunity zamestnancov, rodičov, detí a žiakov v Nových Zámkoch sústredené do príjemných, inšpiratívnych priestorov ZŠ Mostná, entuziazmus všetkých aktérov zmeny nám potvrdzuje, že naše spoločné kroky idú v správnej odbornej aj ľudskej línii,” dodáva Pappová.

 

Zdielať tento článok