ELEKTRONICKÁ ŽIADANKA NA KNIHY

Vo fonde Oddelenia knižničných a informačných služieb sa nachádza viac ako 330 000 kníh. V našich online katalógoch si môžete vyhľadať to, čo potrebujete k svojmu štúdiu aj bez osobnej návštevy našej knižnice. Na prehľadávanie katalógu nemusíte byť používateľom OKIS, ale len používateľ OKIS s platným preukazom má právo odosielať elektronické žiadanky na knihy.

Katalógy kníh (absenčné výpožičky)


Ako postupovať pri odosielaní elektronických žiadaniek na knihy


Ak máte závažnejší problém pri práci s katalógom, spýtajte sa nás prostredníctvom služby Spýtajte sa knižnice alebo telefonicky na tel. čísle 02 / 68 20 86 15.

.