Katolícka univerzita v Ružomberku

Univerzitná knižnica

Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok

 

Tel.: 0905 290 110

E-mail: kniznica@ku.sk

URL: http://uk.ku.sk/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3975

ISIL: SK-3KADAA03830

 

Riaditeľ: Ing. Radislav Kendera, PhD.

Tel.: 0918 337 403

E-mail: radislav.kendera@ku.sk