Jesenná škola participácie

Jesenná škola participácie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zrealizoval prostredníctvom Odboru podpory neformálneho vzdelávania  a Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu  program neformálneho vzdelávania pre mládež s názvom: Jesenná škola participácie.

Podujatie sa konalo v termíne od 21.10.2022 – 23.10.2022, v škole v prírode v Kysaku.

Jesenná škola participácie je realizovaná v rámci projektu Európsky rok mládeže, cieľom ktorého je zdôrazniť úlohu mladých Európanov v našej spoločnosti a dôležitosť ich aktívnej účasti na budovaní lepšej budúcnosti.

Deti a mladí ľudia sú občanmi tejto krajiny a tvoria významnú časť populácie, preto sme presvedčení, že by mali mať možnosti podieľať sa na politickom a občianskom živote. Ich potreby a požiadavky by mali byť vypočuté a brané do úvahy. Sú zároveň prijímateľmi verejných služieb a ich hlas môže prispieť k zvýšeniu ich kvality. Podpora participácie mladých ľudí je investíciou do výchovy aktívnych, zodpovedných a demokraticky zmýšľajúcich občanov.

Simulovanými aktivitami počas jesennej školy, sme chceli ukázať účastníkov ako sa do rozhodovania v meste, alebo obci  môžu zapojiť.  Hra „nie je mesto ako mesto“, ktorú si účastníci zahrali, ich vtiahla do reálnych situácií, ktoré ako obyvatelia mesta musia riešiť. Dostali možnosť spolu rozhodnúť, kam pôjdu peniaze z mestského rozpočtu. Či do projektu obnovy kultúrneho domu, výstavby záchytného parkoviska, alebo debarierizácie chodníkov. Museli svoj projekt obhájiť pred ostatnými dôkladnou argumentáciou, že ich projekt má presah na mesto ako celok, alebo sa dohodnúť na spojení s inými projektami v meste, tak aby dosiahli spoločný cieľ a vynaložili nato, obmedzený zdroj rozpočtu mesta. Hra podnietila všetkých účastníkoch k aktívnej diskusii a vyjednávaniu.

Na jesennej škole sme privítali aj hostí: Jakuba Szepesgyorky z Regionálneho centra mládeže v Košiciach a Mariána Švekuša, predsedu Rady mládeže Košického kraja, ktorí s mladými diskutovali o aktívnej participácií na školách, ako aj projekte Erasmus+, ktorý bol podporený z aktivít participácie mládeže a bol zameraný na výmenu skúsenosti členov školských parlamentov a zúčastnili sa ho mladí z piatich krajín.

Mnoho aktivít sme smerovali aj na prácu a spoluprácu v tíme a komunikáciu, vyskúšali si kto má vo svojom tímu akú rolu.  Zistili, že často krát to nie je len jedna, no zvyčajne tri až štyri role. Spoznaním jednotlivých rolí môžu nájsť najvhodnejšie miesto v tíme a využiť tak svoj potenciál naplno, alebo zefektívniť činnosť už existujúceho tímu.

Adam Laták z Národnej agentúry Erasmus+, priblížil účastníkom možnosti financovania ich malých projektových zámerov z programu Erasmus +, alebo Európskeho zboru solidarity a zároveň získali základy projektového manažmentu, ako prvý krok pre ich budúci projekt.

Prostredníctvom aktivít sa účastníci navzájom spoznávali, spolupracovali a snažili sa o spoločný cieľ, presne tak ako je to aj v reálnom živote. Zdieľali svoje skúsenosti nielen zo školských parlamentov, ale aj mládežníckych parlamentov a definovali aké sú bariéry pre ich ďalší rozvoj.

Podujatie pripravili regionálni koordinátori Odboru podpory neformálneho vzdelávania : Martina Pihuličová, Stanislava Mináriková, Balász Kantár a Marcel Mudrák, ktorí budú aj po skončení Jesennej školy pomáhať mladým ľuďom pri realizácií konkrétnych cieľov alebo projektov.

Ďakujeme aj mladým ľuďom, ktorí na Jesennú školu prišli, boli skvelí a veríme, že získané vedomosti a poznatky naplno využijú vo svojom budúcnom osobnom aj profesijnom živote.

Zdielať tento článok