Informačný seminár pre školských psychológov v Banskej Bystrici priniesol nové inšpirácie a posilnil spoluprácu

Na Krajskom pracovisku NIVAM v Banskej Bystrici sa dňa 12. júna 2024 uskutočnil Infoseminár pre školských psychológov. Na podujatí sa zúčastnilo 17 účastníkov z Banskobystrického kraja, ktorí sa venovali aplikácii podporných opatrení v praxi.

Infoseminár pre školských psychológov v Banskobystrickom kraji bol zameraný na inklúziu a poskytovanie podporných opatrení v práci školského psychológa. Stretnutie bolo hodnotené ako inšpirujúce a poučné, čím prispelo k posilneniu spolupráce a rozvoju profesijných kompetencií účastníkov.

Diskusia sa sústredila najmä na dve hlavné témy: zabezpečenie činností na rozvoj pohybových, kognitívnych a sociálno-komunikačných schopností, emocionality a sebaobsluhy, a prevenciu na podporu fyzického a duševného zdravia a prevenciu výskytu rizikového správania.

Program podujatia začal prezentáciou využívaných metód v práci školského psychológa pri poskytovaní podporných opatrení. Účastníci pracovali so sprievodnými materiálmi a zdieľali si skúsenosti s metódami využívanými v práci školského psychológa. Mgr. Lenka Pulišová, školská psychologička zo Základnej školy v Žarnovici, prispela konkrétnymi ukážkami zo svojej praxe, čo inšpirovalo ostatných účastníkov.

Druhá časť programu bola venovaná spolupráci a komunikácii s rodičmi. Počas diskusie sa preberali konkrétne prípady z praxe a poskytovali si vzájomne cenné rady. V závere seminára prebehla diskusia a výmena skúseností, kde sa predstavila aj ponuka vzdelávaní od NIVaM. Účastníci sa dohodli na ďalšej spolupráci a budúcich stretnutiach.

Spätná väzba od účastníkov bola veľmi pozitívna. Jeden z účastníkov napísal: „Ďakujem za pozvanie. Bolo to veľmi poučné. Teším sa aj na budúce.“ Iná účastníčka dodala: „Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť stretnutia, bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce.“

Bezplatné vzdelávania sú súčasťou realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

  • zdroj textu a fotografií: oddelenie pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v NIVaM
Zdielať tento článok