Informačné podujatia pre mladých ľudí

Informačné podujatia pre mladých ľudí

NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Regionálna koordinátorka pre Košický kraj, Martina Pihuličová, v spolupráci so zástupcami siete EURES Slovakia, pripravili v Košiciach, Michalovciach a Stropkove informačné podujatia pre mladých ľudí, ktorí po ukončení strednej, alebo vysokej školy ostali evidovaní na Úrade práce.

Spoločne im odprezentovali možnosti, ktoré ponúka Európska únia prostredníctvom programov EÚ Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Predstavili im Vzdelávaciu mobilitu mládeže, ktorá prostredníctvom neformálneho a informálneho učenia sa umožňuje mladým ľuďom získať základné kompetencie, ktoré prispievajú k ich osobnému a sociálno-vzdelávaciemu rozvoju a podporujú ich aktívnu účasť v spoločnosti, čím zlepšujú ich vyhliadky na získanie zamestnania.

Zanedbateľný nie je ani fakt, že účasťou na takejto aktivite, získavajú medzinárodne uznávaný certifikát YOUTHPASS, ktorý môže predstavovať vstupenku aj k novému zamestnaniu.

Prostredníctvom Malých solidárnych projektov, môžu vyjadriť solidaritu tým, že na seba prevezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej komunite dosiahnu pozitívnu zmenu. Samotná účasť v malom solidárnom projekte predstavuje dôležitú skúsenosť z neformálneho vzdelávania, prostredníctvom ktorej mladí ľudia dokážu zlepšiť svoj osobný, vzdelávací, sociálny aj občiansky rozvoj. Veríme, že aj touto aktivitou prispejeme k nabudeniu mladých ľudí k aktivite a svojimi projektami napomôžu v oblastiach s nedostatkom príležitosti k pozitívnej zmene.

Podujatia sa v týchto troch mestách zúčastnilo takmer 150 mladých ľudí.

Tieto aktivity sú realizované v rámci projektu Youth Wiki. NIVaM je národným korešpondentom pre Youth Wiki za Slovenskú republiku. Youth Wiki je online platforma o politikách mládeže v európskych krajinách, ktorá okrem iného prináša aj informácie o fungovaní programu EÚ Erasmus + a Európskeho zboru solidarity.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia v Prešove, Rožňave, Sabinove a Humennom!

 

Zdielať tento článok